Drygt 12 miljoner kronor säkrade i insats mot penningmålvakter

By on 3 december, 2021
Arkivbild

Drygt 12 miljoner kronor har säkrats från kriminella konton i Sverige inom ramen för en europeisk insats som har pågått under hösten. 206 penningmålvakter har också identifierats och 112 förundersökningar har inletts.

Svensk polis har under hösten deltagit i en europeisk insats ledd av Europol, operation EMMA7. Insatsen riktades mot penningmålvakter som utgör ett viktigt led i den internationella organiserade brottsligheten.

– Genom insatsen har vi lyckats stoppa flera penningöverföringar och därmed förhindrat att väldigt höga belopp försvinner eller används för att finansiera grov organiserad brottslighet, säger Jan Olsson på nationellt it-brottscentrum.

För insatsen totalt har över 18 000 penningmålvakter identifierats i Europa via digitala spår och cirka 694 miljoner kronor har säkrats från kriminella konton.

– När det gäller gränsöverskridande brottslighet är internationella samarbeten och insatser mycket viktiga för att vi ska kunna komma åt de kriminella. Insatsen visar tydligt att det inte är riskfritt att agera penningmålvakt, säger Jan Olsson.

Penningmålvakter möjliggörare för den organiserade brottsligheten

Finansieringen av den organiserade brottsligheten skulle försvåras om det inte fanns tillgång till penningmålvakter. Även unga personer används många gånger för att tvätta pengar. Det kan ske genom att de lockas med ”snabba pengar” för att utföra en penningöverföring, men vissa är inte ens medvetna om att de utför en olaglig handling.

– Det är viktigt att unga personer förstår att det är ett brott som kan innebära flera års fängelse om denne är straffmyndig. Den som gjort en penningöverföring kan bli återbetalningsskyldig för hela beloppet även om denne enbart fört över en mindre del av totalbeloppet. Det kan leda till att man blir skuldsatt från tidig ålder och många gånger är det en inkörsport till grövre kriminalitet, säger Jan Olsson.

Så skyddar du dig från att bli penningmålvakt

 • Låt inte någon använda ditt bankkonto för att sätta in, föra över eller ta ut pengar. Fundera på vems pengar det är och vad de ska användas till.
 • Var misstänksam mot ”jobberbjudanden” som utlovar snabba pengar och stor förtjänst utan att du behöver ha erfarenhet.
 • Ta inte emot pengar på Swish om syftet är att föra dem vidare. Om pengarna kommer från kriminell verksamhet blir du skyldig till penningtvätt.
 • Lämna inte ut personnummer eller bankdetaljer.

Tips och råd till vårdnadshavare

 • Var vaksam på om barn har omotiverat mycket pengar att röra sig med, exempelvis köper nya kläder och saker för mer pengar än de borde ha tillgång till.
 • Vårdnadshavare har möjlighet att kontrollera barnens konton.  Visa intresse för vad barn gör på nätet. Ställ frågan ”Vad har hänt på nätet idag?”.

Om insatsen

Totalt för Europolinsatsen har:

 • 694 miljoner säkrats från kriminella konton.
 • 18 351 målvakter identifierats.
 • 7000 bedrägliga transaktioner rapporterats.
 • 2503 förundersökningar inletts.
 • 1803 gripits.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Polisen

You must be logged in to post a comment Login