Dubbelt så många läkare på vårdcentralerna

By on 20 juni, 2022
Arkivbild

Region Örebro län behöver dubbelt så många läkare på vårdcentralerna. Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt, regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken.

Region Örebro län har idag 2 035 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Örebro behöver därför minst 127 nya läkare på vårdcentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

– För att kunna säkra alla invånares rätt till en fast läkarkontakt behöver regionen storsatsa på primärvården. Det är inte hållbart att läkarna ansvarar för dubbelt så många invånare som de borde för att kunna räcka till åt alla, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

Enligt lag ska alla ges möjlighet att välja en fast läkarkontakt i primärvården, på vårdcentaler. Men en fast läkare måste också ha tid för patienten när denne är i behov av vård. Det ger patienten trygghet och personalen förbättrad arbetsmiljö, så att fler vill jobba kvar på våra vårdcentraler. Först då uppnås också de positiva samhällsekonomiska effekterna av fast läkare i primärvården, med god kontinuitet och tillgänglighet. Entydig forskning visar att det är kostnadsbesparande, avlastar akut- och sjukhusvård och främjar hälsoförebyggande insatser.

Flera regioner har gått före i primärvårdsfrågan och den pågående omställningen till en nära vård genom att besluta om målsättningar vad gäller ett begränsat antal invånare per primärvårdsläkare.

Läkarförbundets krav på Region Örebro:

 • Besluta om en målsättning för hur många listade invånare varje läkare ska ansvara för, och när det ska vara i nivå med Socialstyrelsens rekommenderade nivå.
 • Ta fram en strategi för fast läkare med rimligt listningstak till alla invånare i regionen, utifrån det tydliga målet.
 • Stärk finansieringen till vårdcentraler/hälsocentraler utifrån ett redan förändrat och utökat uppdrag.

Statliga riktvärden

Socialstyrelsen rekommenderar att varje heltidsarbetande primärvårdsläkare som är specialist i allmänmedicin ska ansvara för, i genomsnitt, 1 100 invånare. Läkare som genomför sin specialistutbildning i allmänmedicin (ST-läkare) och som kommit tillräckligt långt för att ansvara för egna invånare rekommenderas ansvara för hälften så många, 550 invånare.

Om Läkarförbundets uträkning

Vi har tagit hänsyn till:

 • att ST-läkare också bedöms kunna ansvara för egna invånare – ungefär hälften så många som en specialist i allmänmedicin
 • att dagens primärvårdsläkare arbetar 85 procent, i genomsnitt
 • att ST-läkarna arbetar 93 procent i genomsnitt
 • att många ST-läkare är helt lediga (de flesta för föräldraledighet)
 • att en del ST-läkare borde räknas bort i och med att de inte har kommit tillräckligt långt i sin utbildning för att ges ansvar för egna invånare
 • den tid som försvinner från specialistläkarna på grund av chefs- eller fackliga uppdrag, sjukdom, föräldraledighet med mera.

Uträkningen tar inte hänsyn till:

 • att en del ST-läkare borde räknas bort i och med att de inte har kommit tillräckligt långt i sin utbildning för att ges ansvar för egna invånare
 • den tid som försvinner från specialistläkarna på grund av chefs- eller fackliga uppdrag, sjukdom, föräldraledighet med mera.

Antal invånare per läkare i primärvården

Region Befolk-ning 2019 Antal specialister i allmänmedicin + 1/2 av tillgängliga ST-läkare, om hänsyn till årsarbetskrafter och borträknat hellediga ST-läkare* Antal invånare per läkare, om inkluderat ST-läkare, hänsyn till årsarbetskrafter och borträknat hellediga ST-läkare* Antal fler som krävs, om inkluderat ST-läkare**, hänsyn till årsarbetskrafter och borträknat hellediga ST-läkare* Procentuell ökning som krävs, om inkluderat ST-läkare** och hänsyn till årsarbetskrafter och borträknat hellediga ST-läkare*
Stockholms län 2 374 550 1 086 2 186 1 073 99%
Uppsala län 383 044 176 2 181 173 98%
Södermanlands län 297 169 141 2 115 130 92%
Östergötlands län 465 214 221 2 106 202 91%
Jönköpings län 363 351 205 1 775 126 61%
Kronobergs län 201 290 97 2 081 86 89%
Kalmar län 245 415 124 1 980 99 80%
Gotlands län 59 636 ***
Blekinge län 159 748 57 2 803 88 155%
Skåne län 1 376 659 634 2 173 618 98%
Hallands län 333 202 171 1 952 132 77%
Västra Götalands län 1 724 529 865 1 993 703 81%
Värmlands län 282 342 127 2 225 130 102%
Örebro län 304 634 150 2 035 127 85%
Västmanlands län 275 634 126 2 190 125 99%
Dalarnas län 287 795 136 2 122 126 93%
Gävleborgs län 287 333 148 1 939 113 76%
Västernorrlands län 245 380 91 2 684 132 144%
Jämtlands län 130 697 98 1 331 21 21%
Västerbottens län 271 621 162 1 672 84 52%
Norrbottens län 250 230 114 2 192 113 99%
TOTALT 10 319 473 4 927 2 094 4 400 89%

d

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Sveriges Läkarförbund
* Antalet läkare sysselsatta inom primärvården redovisas i Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådets delredovisning (2022). Antalet ST-läkare framgår av SKR:s PM Läkartillgång i primärvården (2022). Genomsnittlig tjänstgöringsgrad för specialister är ca 85 procent och för ST-läkare ca 93 procent (extraherat från de som är anställda av regionen). Därutöver är 13 procent av det totala antalet ST-läkare hellediga, varav de flesta föräldralediga (siffran extraheras också här från de som är anställda av regionen). Källa: SKR (2022).
** Gällande antalet ST-läkare är källan SKR (2022), som avrundat till närmsta 10-tal. De har för första gången sammanställt uppgifter som rör både region- och privatanställda ST-läkare. I uträkningarna används hälften av antalet ST-läkare i allmänmedicin då de i genomsnitt rekommenderas ansvara för hälften så många patienter (550 st), enligt Socialstyrelsens nationella riktvärde.
*** Antal under 20 redovisas inte av Socialstyrelsen och Nationella vårdkometensråden (2022).

You must be logged in to post a comment Login