E-hälsomyndigheten slutar att utfärda covidbevis

By on 8 juni, 2023
Bild: eHälsomyndigheten

E-hälsomyndigheten slutar att utfärda covidbevis den 1 juli 2023, EU-förordningen om covidbevis sträcker sig till den 30 juni 2023. Det innebär att E-hälsomyndigheten upphör med att utfärda covidbevis den 1 juli 2023.

WHO meddelade i maj sin bedömning att covid-19 inte längre uppfyller villkoren för att betraktas som ett internationellt akut hot mot människors hälsa, därmed förlängs inte EU-förordningen om covidbevis.

I och med att lagstöd för att utfärda covidbevis inte längre finns i Sverige från den 1 juli 2023, upphör E‑hälsomyndigheten att utfärda bevisen den dagen.

Få länder har inreseregler med anledning av covid-19

Covidbevisen infördes för att underlätta resor i Europa, covidbevisen gäller vid resor inom EU samt andra länder i världen som anslutit sig till EU:s covidbevis. Inga länder inom EU/EES kräver i dag covidbevis vid inresa.

Utanför EU/EES finns länder som fortfarande har inreseregler med anledning av covid-19, därför är det viktigt att undersöka vad som gäller i landet du ska åka till. Om man redan har ett covidbevis som är giltigt kan man använda det till dess att giltighetstiden går ut, fram till och med den 30 juni kan man hämta ut ett nytt vaccinationsbevis för att förlänga giltighetstiden.

Därefter kan man vända sig till sin vårdgivare för att få information eller intyg om att man är vaccinerad. Man ska vända sig i första hand till den vårdgivare där man blev vaccinerad.

Över 18 miljoner covidbevis

Den 1 juli 2021 öppnade E-hälsomyndigheten tjänsten Covidbevis.se, sedan dess har man utfärdat över 18 miljoner covidbevis, i form av vaccinationsbevis, testbevis och tillfrisknandebevis.

Fram till den 30 juni 2023 fortsätter eHälsomyndigheten att utfärda alla tre covidbevisen.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: eHälsomyndigheten

You must be logged in to post a comment Login