E.ON investerar drygt 30 miljoner i Hallsbergs elnät

By on 18 juni, 2024
Foto: Christian Andersson, Apelöga

I år gör E.ON en omfattande investering på drygt 30 miljoner kronor i Hallsberg kommuns elnätsinfrastruktur.

– Vi strävar efter ett kraftfullt och resilient energisystem, som stödjer övergången till fossilfri energi, främjar nya företag och bidrar till kommunens utveckling, Björn Persson, regionchef Mitt, E.ON.

Klimatomställningen innebär att efterfrågan på el ökar explosionsartat under de närmaste åren, då hushåll, industrier och städer lämnar fossila bränslen. Kapaciteten i Sveriges elnät måste fördubblas till 2040. Det ställer stora krav på elnätet. Mellan åren 2024 och 2027 investerar E.ON cirka 23 miljarder kronor för att bygga ut sina elnät.

Den finansiella satsningen är inriktad på att förbereda elnätet för en framtid där el blir allt viktigare och beroendet av fossila bränslen minskar.

– Vi ska förbättra kapaciteten för energiöverföring, vilket är avgörande för stadens förmåga att elektrifiera transportflottan, utveckla bostadsbyggandet och främja nya industriprojekt. Dessa investeringar är avgörande för kommunens övergång till en elektrifierad och fossilfri framtid, säger Björn Persson.

Under det senaste decenniet har E.ON lagt cirka 30 miljarder kronor på att förbättra elnäten. Under den nuvarande regleringsperioden, från 2024 till 2028, planerar bolaget att investera 23 miljarder kronor i elnätet, vilket markerar E.ONs största investeringsprojekt hittills.

– De rekordhöga investeringarna är nödvändiga eftersom vi behöver säkerställa en pålitlig elförsörjning samtidigt som vi anpassar oss till den snabbt ökande efterfrågan på el, vilken ställer höga krav på elnätet och hela energisystemet, säger Björn Persson.

E.ONs största investeringsprogram till dags dato följer på Energimarknadsinspektionen, Ei:s, finansiella rambeslut för regleringsperioden 2024-2027, vilket skapar förutsättningar för nödvändiga investeringar i elnätet.

Modellen för och storleken på elnätsföretagens intäktsramsramar bestäms av myndigheten Energimarknadsinspektionen (Ei), vilket säkerställer skäliga priser för konsumenterna. Elnätsavgifterna baseras på de kostnader elnätsföretagen har för att bygga, underhålla och driva elnäten, inklusive en rimlig avkastning på investerat kapital. 

Ekonomi | Hallsberg
Örebronyheter

Källa: E.ON Sverige

You must be logged in to post a comment Login