Efter dödsolyckorna – Ny app ska ge säkrare byggnadsställningar

Av på 10 februari, 2021

Felaktigt konstruerade byggnadsställningar har blivit en dödsfälla och det sker mellan 40-50 ställningsras varje år i Sverige, nu går Byggnads in och stöttar utvecklingen av en digital plattform som med kraftfulla algoritmer ska göra ställningarna säkrare.

2019 genomförde Byggnads kontroller på över 1 100 byggnadsställningar i Sverige. Kontrollerna visade fel på över 65 procent av de kontrollerade objekten, och på flera platser var bristerna så allvarliga att skyddsombuden behövde stoppa arbetet.

– Felaktiga ställningar kostar liv och hälsa för oss byggnadsarbetare. Idag är det kontrollen närmast obefintlig och många av de som sätter upp byggnadsställningar saknar helt kompetens för uppgiften. Det behövs en rejäl upprensning i branschen och jag hoppas att det här hjälpmedlet kan vara ett steg mot säkrare byggnadsställningar. Olyckorna måste bort, säger Johan Lindholm förbundsordförande Byggnads.

Lösningen kan alltså vara en app för ställningsbyggare som kallas Scaffcalc. I appen kan användaren skriva in byggställningens position och storlek – och algoritmen levererar sedan fullständiga dimensioneringshandlingar med instruktioner och från bland annat Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Bakom idén står civilingenjörerna Kevin Walian och Viktor Skoglund från Chalmers i Göteborg och utvecklingen av appen finansieras med medel från SBUF – Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, där Byggnads och Scaffcalc är medansökande.

Parallellt utvecklas även programmet Scaffinspect som ska öka effektiviteten i inspektionsarbetet för myndigheter och skyddsombud och möjliggöra fler och snabbare inspektioner i framtiden. Programmet ska nu testas i praktiken av Byggnads regionala skyddsombud.

– Många olyckor i branschen är kopplade till felaktiga och osäkra byggnadsställningar. Under våra kontroller har vi märkt att många arbetsmiljöansvariga och chefer saknar tillräcklig kunskap. Förhoppningsvis kan den här appen ändra på den saken, säger Ulf Kvarnström arbetsmiljöansvarig Byggnads.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Byggnads

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in