Efter inspektion – Livsmedelsverket bekräftar att Skånemejerier agerar korrekt

Av på 25 december, 2020
​Skånemejeriers hantering av hushållsosten är korrekt, bekräftar Livsmedelsverket.

Skånemejeriers hantering av hushållsosten är korrekt, och i enlighet med gällande regelverk. Det konstaterar Livsmedelsverket i en rapport, efter att ha kontrollerat Skånemejeriers anläggning i Kristianstad.

Efter att Livsmedelsverket genomfört en inspektion av Skånemejeriers anläggning i Kristianstad den 22 december har myndigheten konstaterat att inga brister i Skånemejeriers hantering av hushållsostar föreligger.

Utdrag ur kontrollrapporten: Inga avvikelser har påvisats. Det som har kontrollerats är: Kontroll av en hygienisk livsmedelshantering med fokus på produktionen av hushållsost. Företaget redogjorde för produktionsprocessen och för aktuella rutiner när osten har ett avvikande utseende. Stickprovskontroll av utseendet på ostar i lager med fokus på hushållsost. Allmän kontroll av rengöringsresultat samt kontroll av att lokaler och utrustning underhålls och är i gott skick. Eftersom inga avvikelser har påvisats kommer ärendet att avslutas.

– Som vi förväntat oss bekräftar Livsmedelsverket att vår tillverkning av hushållsost följer gällande regelverk. Vi beklagar den oro Aftonbladets misskrediterande rapportering har skapat bland våra konsumenter och kunder, säger Skånemejeriers VD José Antonio Lalanda.

Aftonbladets rapportering har gjort gällande att det skulle förekomma brister i Skånemejeriers tillverkning och hantering av hushållsostar. Så snart nyheten publicerades upptog Skånemejerier en dialog med Livsmedelsverket för att säkerställa att myndighetens regelverk följs på ett korrekt sätt.

Skånemejerier är FSSC 22000-certifierade och vi garanterar att våra produkter är säkra och av högsta kvalitet.

Läs mer om detta på vår hemsida där vi besvarar fler frågor: https://foretag.skanemejerier.se/svar-pa-reportage-om-hushallsost/ 

Regionalt
Örebronyheter

Källa Skånemejerier

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in