Efterfrågan på likviditetslån ökade i mars, nu har läget stabiliserats något

Av på 5 juli, 2020

Efter en lång och tuff Corona-vår är läget fortfarande allvarligt för Sveriges småföretagare när det nu nalkas sommarsemester. Helhetsbilden av de ekonomiska effekterna är svår att bedöma men det går att dra flera lärdomar från hur våren utspelade sig och påverkade småföretagarnas ekonomi i takt med att krisen fördjupades. Lendo har under våren kartlagt hur krisen slagit mot småföretagare, bransch för bransch och vecka för vecka, genom att göra ett djupdyk i statistiken av låneansökningar från småföretag. Amir Omed, Affärsområdeschef för Företag på Lendo är försiktigt optimistisk till hur läget har stabiliserat sig.

I mitten av mars (vecka 12-13) när Coronakrisen slog hårt mot Sverige var osäkerheten för hur kommande månader skulle utspela sig väl utbredd bland småföretagare och långivare. Många långivare nischade på företagslån anade ett ökat behov av likviditetsfinansiering i och med att corona-restriktioner omöjliggjorde för detaljhandeln att fortsätta som vanligt. Detta gjorde i sin tur att vissa långivare blev osäkra på vilken risk man tog in vid beviljande av lån till småföretagare som drabbats av krisen och hur det skulle påverka deras låneböcker framöver. Några långivare på marknaden blev därmed avvaktande med att bevilja lån, medan andra bedömde läget som möjligt att fortsätta som vanligt.

Samtidigt började ett allvarligt tonläge att utvecklas hos småföretagare. Med en liten eller icke-existerande buffert var det många som var i akut behov av finansiering.

– Baserat på data från oss på Lendo kunde vi tydligt se att lån till likviditetsfinansiering ökade i andel under andra halvan i mars till nackdel för lån till expansionsrelaterade syften. Det här stöttar berättelser från hur småföretagare upplevde andra halvan i mars, menar Amir Omed.

Sammanfattningsvis pekar datan på att efterfrågan på lån till likviditetsfinansiering ökade drastiskt från normala nivåer om ca 25 % i andel ansökningar innan krisen till 45 % under mars månad. Sedan dess har det varit en successiv avmattning av efterfrågan på likviditetslån. I maj skedde ett tydligt skifte och flera långivare valde att växla upp till normala nivåer av utlåning.

– Vi på Lendo ser positivt på att andelen ansökningar till expansionsrelaterade lån nu har ökat igen vilket kan vara en indikation på att småföretagare är mer optimistiska generellt och att vi går in i ett “något mer” stabilt läge, fortsätter Amir.

Något som även blev tydligt i spåren av krisen var hur olika branscher drabbades vid olika tidpunkter in i krisen. Amir Omed berättar;

– Krisen slog olika hårt mot olika branscher vid olika tidpunkter under våren. I mitten av mars/början av april kunde vi tydligt se att de branscher som först drabbades hårdast till följd av restriktioner och rädsla för smittspridning var transport, där taxi ingår, samt restaurang och hotell. Detta visade sig genom att andelen ansökta likviditetslån från företag aktiva inom dessa branscher ökade drastiskt under denna period.

För byggbranschen slog effekterna av krisen något senare än för ovan nämnda branscher och först i april såg man på Lendo en ökning i andel ansökningar från byggbranschen. Sedan vecka 17 har man dock sett en avmattning även från byggbranschen vilket kan tyda på ett något mer stabilt läge.

– På Lendo ser vi en början av normalisering av läget till innan Coronakrisen. Något vi dock spekulerar i med försiktighet då vi är i ett för tidigt skede att konstatera något, säger Amir Omed.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Lendo

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in