Efterfrågan på trygghetsskapande åtgärder ökar

By on 4 mars, 2021
Arkivbild.

Trots att pandemirestriktionerna tynger delar av säkerhetsföretagens verksamhet visar branschens konjunkturbarometer i februari ytterligare en månad med starkare positiv tro avseende anställda och uppdragsvolymer. Framtidstron är också stark – hela 86 procent av företagen bedömer att efterfrågan på företagens tjänster kommer att öka inom ett halvår.

– Att nära 9 av 10 säkerhetsföretag ser en ökad efterfrågan kommande halvår speglar att behovet av trygghetsskapande åtgärder i samhället ökar. Brå:s senaste statistik visar att brottsutsattheten ökar i samhället vilket i sin tur leder till ett ökat behov av säkerhet, säger Li Jansson, bransch- och näringspolitisk chef.

Behovet av säkerhet handlar både om brottsförebyggande arbete och trygghetsskapande insatser. Som BRÅ:s nationella trygghetsundersökning visar ökade exempelvis personrånen bland unga män, också mitt i pandemin. Unga kvinnor uttrycker stor oro vid utevistelser på kvällarna.

– Över 40 procent av de yngsta och äldsta kvinnorna är oroliga för att utsättas för brott på kvällarna i sitt eget bostadsområde. De begränsar också sitt rörelsemönster genom att välja en annan väg eller färdsätt. Det är en oacceptabel utveckling vi gemensamt måste bemöta, fortsätter Li Jansson.

Säkerhetsföretagen betonar därför att det krävs ett helhetsperspektiv på ansvaret för brottsbekämpning. Men företagen och kommuner och regioner får samtidigt en allt viktigare roll i samhällets trygghetsarbete. För att trygghetsarbetet ska komma hela landet till del krävs ytterligare reformer, såsom att stärka polisen i hela landet och införa en statlig trygghetsmiljard för lokala trygghetsinvesteringar. Säkerhetstjänster måste upphandlas med en rimlig balans mellan pris och kvalitet, god leverantörsdialog och en möjlighet för många aktörer att vara med.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Säkerhetsföretagen 

You must be logged in to post a comment Login