Ekonomi | Branschorganisationen Srf konsulterna positiva till Ekobrottsmyndighetens förslag

By on 22 juni, 2016

Ekobrottsmyndigheten har publicerat en rapport där man granskat effekterna på den ekonomiska brottsligheten sedan revisionsplikten slopades för mindre aktiebolag 2010. De förslag som presenteras i rapporten om hur vi ska motverka ekonomisk brottslighet ställer sig Srf konsulterna i grunden positiva till. Srf konsulterna medverkar gärna till en fortsatt dialog tillsammans med myndigheten hur vi gemensamt kan verka för att förhindra ekonomiska brott.

I rapporten föreslås att aktiebolag utan revisor ska ha krav på att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult. Det kravet har man haft i Norge under många år. De krav som ställs på redovisningskonsulten genom auktorisationen, säkerställer att redovisningen följer lagar och regler löpande under året vilket motverkar ekonomisk brottslighet.

– Vi är positiva till åtgärder för att motverka ekonomisk brottslighet utan att öka regelbördorna på de mindre svenska företagen. En Auktoriserad Redovisningskonsult är skyldig att skaffa sig kundkännedom och kunskap om verksamhetens syfte och verkliga huvudman. Det är en viktig kontroll som starkt motverkar möjligheterna att använda företaget som verktyg för brottslig verksamhet, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör hos Srf konsulternas förbund.

En Auktoriserad Redovisningskonsult ger både kvalitetssäkrad redovisning och en trygghet för företaget, dess intressenter och att lagar samt regler följs löpande. Gällande förslaget i myndighetens rapport om det man kallar bokslutsintyg, så finns det redan idag ett sådant intyg på marknaden som benämns Bokslutsrapport.

– Bokslutsrapporten är ett kvalitetskvitto som bekräftar att företagets redovisning följer lagar och regler samt den svenska standarden för redovisningstjänster, Reko. En Bokslutsrapport kan endast lämnas av en Auktoriserad Redovisningskonsult, vilket ger den kvalitet i redovisningen som ligger helt i linje med Ekobrottsmyndighetens förslag, säger Roland Sigbladh.

Ekonomi
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login