Ekonomi | Förändrad fordonsskatt för husbilar och vissa importerade bilar

By on 5 januari, 2016

Transportstyrelsen har ändrat de formler som används för att bestämma fordonsskatt för husbilar och vissa importerade bilar vid årsskiftet. Som en följd av detta kan fordonskatten komma att ändras. Mellan 45 000 och 50 000 bilar berörs.

Nyare bilar beskattas utifrån sina koldioxidutsläpp vid blandad körning. Uppgiften lämnas i regel av fordonstillverkaren i samband med registreringen. För vissa fordon saknas dock uppgiften. Det gäller främst husbilar, men även vissa personbilar och lätta lastbilar som importerats begagnade från i första hand länder utanför EU. De importerade bilarnas utländska registreringshandlingar ligger till grund för registreringen i Sverige och saknar ibland uppgiften om koldioxidutsläpp.

Om koldioxidvärdet saknas beräknas ett värde utifrån vissa tekniska uppgifter på bilen. Den tidigare uträkningsformeln har varit oförändrad sedan 2010 och har inte tagit hänsyn till den allmänna teknikutveckling som skett. Därför har nu Transportstyrelsen sett över formlerna.

– Teknisk utveckling och optimering av bilar sker kontinuerligt, och i takt med att det kan de parametrar som påverkar koldioxidutsläppen ändras. En formel som schablonmässigt beräknar koldioxidutsläppen behöver därför uppdateras med jämna mellanrum, säger Linda Norberg, utredare på Transportstyrelsen.

Husbilar
För husbilar saknas krav enligt gemensamma EU-regler att uppmäta koldioxidutsläpp. I de fall uppgifterna lämnas avser de normalt endast husbilens ursprungliga chassi, och inte den färdigbyggda husbilen, vilket alltså innebär felaktiga värden. Transportstyrelsen har därför i samråd med Skatteverket beslutat att inte registrera eventuella koldioxidvärden, vilket får till följd att alla husbilar beskattas skönsmässigt.

Ekonomi
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login