Ekonomi | IKEA gör ett starkt tillväxtår i Sverige

By on 14 september, 2016
Håkan Svedman, landschef IKEA Sverige

IKEA Sverige visar en stark försäljning och ökar med 9,4 procent från 14,9 till 16,3 miljarder SEK jämfört med föregående år (inkl. IKEA Food, exkl. moms). Engagerade och kundorienterade medarbetare samt fler nöjda kunder är två viktiga bidrag till den positiva utvecklingen.

Vi arbetar ständigt efter att skapa en bättre upplevelse för kunden. De senaste åren har IKEA satsat på fler medarbetare och kompetensutveckling. I kombination med inspirerande heminredning, ett starkt sortiment och fler tillfälliga kollektioner har vi idag fler nöjda kunder, vilket sammantaget är kärnan till vår starka tillväxt, säger Håkan Svedman, landschef IKEA Sverige.

IKEA satsar nu ännu mer för att bättre möta kunden utifrån kundens önskemål och behov. I Sverige invigdes i juni månad landets första IKEA Service och pick-up, ett nytt format som ryms på en tjugondel av ett traditionellt varuhus och binder ihop varuhusen med den växande e-handeln.

I februari invigde IKEA ett nytt varuhus i Umeå, vilket innebär att det nu finns 20 varuhus i Sverige. Sammantaget genererade varuhusen över 38,1 miljoner besök, vilket är en ökning med 2 procent. IKEA.se ökade andelen besök, från 77,8 miljoner, till 85,7 miljoner under verksamhetsåret*.

Vi har sammantaget en positiv utvecklingskurva över antal besök. Sen om kunden besöker IKEA i ett specifikt varuhus eller online är inte det mest relevanta. Det viktiga är att kunderna oavsett vart de väljer att besöka oss, får en positiv upplevelse, säger Håkan Svedman.

IKEA-koncernen

IKEA koncernen rapporterar fortsatt god försäljningstillväxt. För verksamhetsåret 2016 uppgick IKEA koncernens omsättning till 34,2 miljarder euro. Den totala försäljningen omräknad till euro ökade med 7,1 procent. Justerat för valutaeffekter ökade försäljningen med 7,9 procent.

Vi har haft ytterligare ett mycket bra år med 783 miljoner besök i våra varuhus världen över. Vårt fokus på kök, köksutrustning och matplats har varit mycket uppskattat av kunderna och bidragit till det goda resultatet under året som gått, säger Peter Agnefjäll, VD och koncernchef för IKEA koncernen.

Kina är fortfarande en av de snabbast växande marknaderna, tillsammans med Australien, Kanada och Polen. Tyskland, tätt följt av USA, är fortsatt den största marknaden och visar ett mycket bra år med god tillväxt. Under de kommande åren öppnas de första IKEA varuhusen i Indien och Serbien.

IKEA fortsätter sitt starka engagemang för människor, miljö och klimat, bland annat genom att hjälpa såväl kunder som medarbetare att leva ett mer hållbart liv hemma. Det prisvärda utbudet av LED-belysning är ett bra exempel på mer hållbart liv hemma. Under året noterades en tillväxt på 15 procent i antal sålda LED-lampor, vilket ligger i linje med ambitionen att till år 2020 ha sålt över 500 miljoner LED-lampor till IKEA kunder världen över. Att byta till LED-belysning sparar inte bara pengar utan även energi då den kan vara upp till 20 år och nyttjar 85 procent mindre energi än en vanlig traditionell glödlampa.

Kunderna kommer fortsatt att inspireras och mötas av ett spännande sortiment i såväl existerande och nya varuhus, som i våra digitala kanaler. Detta skulle inte vara möjligt utan de engagerade medarbetare som återigen har gjort ett fantastiskt arbete under det gånga året, avslutar Peter Agnefjäll.

* IKEAs verksamhetsår löper från 1 september till 31 augusti

Ekonomi
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login