Ekonomi – IKEA koncernen investerar ytterligare 1 miljard euro i klimatsatsningar

Av på 10 december, 2016
Peter Agnefjäll, VD och koncernchef för IKEA koncernen

Totala intäkter för IKEA Group (Ingka Holding B.V. och dess kontrollerade enheter) under räkenskapsåret 2016 uppgick till 35,1 miljarder euro, en ökning med 7,4 procent jämfört med föregående år. IKEA varuhusen hade 783 miljoner besök under året. Nettoresultatet uppgick till 4,2 miljarder euro.

Stark försäljningstillväxt bidrog till ett lönsamt år. Med målet att bli världens ledande heminredningsföretag i flera kanaler, expanderar den globala IKEA koncernen och utvecklar samtidigt nya funktioner för att skapa en bättre upplevelse för kunden – oavsett i vilken kanal de besöker oss.

IKEA koncernens hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2016 visar viktiga framsteg i företagets hållbarhetsstrategi People and Planet Positive och fortsatta långsiktiga investeringar.Idag presenteras en utökad finansiell ram på 1 miljard euro som öronmärks för investeringar i hållbarhet och som totalt uppgår till 3 miljarder euro.

Under ett avgörande år för klimatarbetet har IKEA koncernen gjort viktiga framsteg mot sitt mål att år 2020 producera lika mycket förnybar energi som motsvarar all energi vi förbrukar. Med nya vindkraftverk som tagits i drift i Polen och i USA under året, har IKEA koncernen producerat förnybar energi motsvarande 71 procent av sin energiförbrukning under verksamhetsåret 20161. I Norden har målet med att producera mer förnybar energi än man förbrukar redan nåtts.

Det finns många möjligheter för företag att bidra till och dra nytta av utvecklingen av en ekonomi med låga lågdioxidutsläpp. Utifrån IKEAs vision om att skapa en bättre vardag för de många människorna, arbetar vi målmedvetet för att ha en positiv påverkan på människor och miljö, säger Peter Agnefjäll, VD och koncernchef för IKEA koncernen.

IKEA koncernen har nu avsatt mer än 3 miljarder euro till olika hållbarhetsinvesteringar. Detta inkluderar en finansiell ram på 1 miljard euro, som presenteras i dag, för att säkerställa långsiktig tillgång till hållbara material genom investeringar i skogsbruk och i företag som är aktiva inom återvinning samt utveckling av förnybar energi och biomaterial. I detta ingår den 1,5 miljard euro som investerats i vind- och solenergiprojekt sedan 2009 och de 600 miljoner euro som avsatts för ytterligare investeringar i förnybar energi.

IKEA koncernen vill också inspirera kunderna att leva ett mer hållbart liv hemma. Bolaget har övergått till ett belysningssortiment med enbart LED och har under verksamhetsåret 2016 sålt närmare 80 miljoner LED-ljuskällor. Om alla skulle byta ut sina gamla glödlampor skulle man kunna spara tillräckligt med energi per år för att förse nästan 650 000 hushåll med el under ett år2.

Vi har gjort viktiga framsteg när det gäller våra mål för People and Planet Positive, men det finns fortfarande mer att göra. Vi vill på ett engagerat och målinriktat sätt leda arbetet mot en mer hållbar och jämlik värld, säger Steve Howard, hållbarhetschef, IKEA koncernen.

Andra höjdpunkter inom hållbarhetsarbetet under verksamhetsåret 2016:

  • Vi har lanserat ett nytt hemsolenergierbjudande på tre marknader.
  • All bomull och 61 procent av allt trä som används i IKEA produkter kommer nu från mer hållbara källor3.
  • Vi har fasat ut oljebaserad expanderad polystyren (EPS) i våra platta paket och ersatt det med fiberbaserade och helt återvinningsbara material.
  • Vi fortsätter arbetet med att skapa en fullt inkluderande arbetsmiljö där alla medarbetare, inkl. hbtq-personer, kan vara sig själva.
  • Vi delar framgången med våra medarbetare och har avsatt 108 miljoner euro till vårt lojalitetsprogram Tack! och 335 miljoner euro till vårt bonusprogram, totalt 443 miljoner euro under året.
  • 48 procent av våra chefer är kvinnor.

Fotnoter:

1. Exkl. IKEA Centers, IKEA koncernens shoppingcenterverksamhet.

2. Beräkning baserad på elförbrukningen hos ett genomsnittligt europeiskt hushåll.

3. Inkl. bomull odlad i enlighet med Better Cotton-standard, bomull odlad av odlare som jobbar mot Better Cotton-standard, återvunnen bomull samt mer hållbar bomull från USA (t.ex. ”e3 Cotton Program”). Trä från mer hållbara källor definieras för närvarande som FSC®-certifierat eller återvunnet trä.

Ekonomi
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in