Ekonomi | Kärlek och pengar – känsligt ämne för svenskar

Av på 1 juli, 2015

Varje år gifter sin omkring 50 000 svenska par och nästan hälften av alla bröllop sker under sommarmånaderna. Men hur står det till med äktenskapsförordet?

En undersökning genomförd av TNS SIFOs onlinepanel på uppdrag av Familjens jurist visar att var tredje svensk tycker det är jobbigt att ta upp frågan om äktenskapsförord med sin partner. Samtidigt upplever fler än hälften att det skulle vara ansvarsfullt.

Undersökningen visar att två av tre svenskar tror att en av anledningarna till att man avstår från att prata om äktenskapsförord är rädsla för att såra sin partner.

– Att diskutera äktenskapsförord är ömtåligt i och med att man också diskuterar hur det ska bli om förhållandet inte längre fungerar. Det upprör starka känslor som många helst vill undvika att prata om. En kärleksrelation mår bra av att båda parter är ärliga mot varandra och berättar vad de tänker på och vad de vill. Det är viktigt att båda parterna är delaktiga i författandet av ett äktenskapsförord, säger relationsexpert Helena Johansson, legitimerad psykolog som arbetar med bl.a. par och kristerapi.

I ett äktenskapsförord kan makar, eller blivande makar, bestämma vad som ska räknas som enskild egendom och därmed inte delas upp vid en bodelning. Det gäller allt från personliga gåvor till ägarskap i företag.

– Min erfarenhet är att äldre par har ett mindre komplicerat förhållande till äktenskapsförord. De fortsätter att gulla med varandra när de kommer in för att skriva under dokumentet, medan yngre par ofta är lite mer avvaktande, säger Susanne Edebäck, jurist vid Familjens Jurist.

Juristen Susannes lista – fem situationer då det är extra viktigt med äktenskapsförord

 • 1. Arv – Arvegods har ofta högt affektionsvärde. Genom ett äktenskapsförord kan makar besluta att arv från respektive släktsida ska tillfalla den make/maka vars släkt arvet kommer ifrån vid en bodelning.
 • 2. Släktegendom – När en make/maka äger landställe, båt eller annan egendom tillsammans med till exempel syskon behövs äktenskapsförord för att ägarskapet inte ska delas mellan makarna vid en bodelning.
 • 3. Bolag – Har en eller båda makar bolag bör makarna upprätta äktenskapsförord. I annat fall kommer ägarskapet att delas mellan de två. Att räkna ut värden och dela upp bolaget är komplicerat och kan drabba eventuella andra delägare och anställda i bolaget.
 • 4. Bonusbarn – Vid bodelning på grund av dödsfall har särkullbarn rätt att begära ut sin laglott direkt (d.v.s. hälften av sin arvslott). Den överlevande maken kan alltså vara tvungen att lösa ut särkullbarnet, vilket till exempel kan få till följd att maken inte kan bo kvar i hus eller bostadsrätt.
 • 5. Pension – Även pensionsförsäkringar räknas som gemensam egendom, vilket många makar inte tänker på.

____________________________

Värt att veta om äktenskapsförord:

 • Äktenskapsförordet ska vara skriftligt och undertecknat av båda makar samt registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.
 • Det går inte att sätta villkor i äktenskapsförord, d.v.s. att exempelvis den ena maken blir utan tillgångar vid en eventuell otrohet. Det handlar enbart om att kategorisera egendomen som gemensam eller personlig vid en bodelning.
 • Äktenskapsförord kan skrivas både inför bröllopet eller efter en tids äktenskap. Den kan vara en god idé att förnya dokumentet ungefär vart femte år eftersom förutsättningarna ändras ofta under förhållandets gång.
 • En familjejurist kan hjälpa till att skriva äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord kostar i genomsnitt 3900 kr hos Familjens jurist.
 • Antal registrerade äktenskapsförord jämfört med äktenskap sedan 2012 enligt Skatteverket och SCB

År

Antal äktenskapsförord

Antal äktenskap

2014

11 856

47 084

2013

12 476

45 703

2012

11 856

50 616

______________________

Ordlista:

 • Bodelning är den delning mellan makars egendom som skall ske vid äktenskapets upplösning genom den ene makens död eller äktenskapsskillnad
 • Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom
 • Enskild egendom är egendom som ena maken fått i gåva och ligger utanför bodelningen

______________________

Skulle du tycka att det var jobbigt att ta upp frågan med din partner?

Ja

Nej

Vet ej

35%

53%

12%

Fördelat på ålderskategorierFråga: Skulle du tycka att det var jobbigt att ta upp frågan med din partner?

               Ja     Nej

25-34 år 40% 39%

35-55 år 28% 49%

56-79 år 34% 43%

Skillnad mellan män och kvinnor

Fråga: Tror du par avstår från att prata om äktenskapsförord för att de upplever det som…

                       Man Kvinna

Tabubelagt       52% 72%

Jobbigt            74% 83%

Sårande           67% 75%

Girigt                66% 76%

Oromantiskt     67% 76%

Illojalt               61% 67%

Ekonomi
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in