Ekonomi | Lugnare börsutveckling men fortsatt orolig omvärld

Av på 18 oktober, 2015

Vi har sett en något lugnare utveckling och återhämtning från det kraftiga fallet i augusti. Standard & Poor’s 500 (S&P 500), som är ett aktieindex över 500 stora börsnoterade aktiebolag som handlas i USA, är i skrivandets stund upp ca 8 % sedan fallet.

Företagsrapporterna för det tredje kvartalet 2015 har börjat strömma in, främst i USA. De är lite tidigt att dra några slutsatser från dessa, annat än att förväntningarna har kommit ned. Det ökar sannolikheten för positiva överraskningar, även om det hittills varit en del negativa.

Den ekonomiska statistiken har varit blandad, men fortsatt visas en viss svaghet på grund av de sjunkande råvarupriserna och styrkan i amerikanska dollarn. Främst är det tillverkningsindustrin i USA och Kina som drabbas medan tjänstesektorerna visar fortsatt styrka.

Kriget i Syrien med omnejd fortsätter och riskerna har ökat med inblandningen av så många parter. Vi följer utvecklingen.

I Sverige fortsätter det svenska parlamentariska läget att ta mediautrymme. Den svenska börsen är dock mer beroende av vad som händer i omvärlden och av den konjunkturella utvecklingen, samtidigt som svensk ekonomi är relativt stabil.

Solidar gör fortsatt bedömningen att aktier är det bästa tillgångsslaget och vi är fokuserade på så kallade utvecklade marknader. Europa, Sverige samt Japan som vi har överviktat kontra våra benchmark samt underviktat USA.

Ekonomi
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in