Ekonomi – Många underskattar hur avgifterna påverkar pensionen

Av på 26 oktober, 2016

Låga avgifter ger högre pension. Men de flesta vet inte hur mycket de betalar i avgift för sin tjänstepension. Det visar en undersökning som AMF gjort i samarbete med Novus. Att kunna samla pensionen på ett ställe är uppskattat eftersom det förenklar. Få tänker på att färre pensionsförsäkringar också kan betyda lägre avgifter. Det menar AMFs trygghetsekonom Dan Adolphson.

Pensionen är ett långsiktigt sparande och över tid gröper även små avgifter ur kapitalet. Därför är det illavarslande att så många som 8 av 10 inte känner till, eller kraftigt underskattar, vad de betalar för sin tjänstepension. Bättre kunskaper skulle kunna bidra till en hårdare press mot lägre avgifter och därmed till bättre pensioner, säger Dan Adolphson.

Nästan hälften av de tillfrågade (45 procent) tror att de kommer betala hundratals eller tusentals kronor i avgifter för sin tjänstepension efter 30 års sparande. I själva verket betalar man tiotusentals kronor i avgifter under tiden man sparar till pension. Den som har tjänstepension utanför kollektivavtalen har oftast betydligt högre avgifter och efter 30 år kan hundratusentals kronor försvinna i avgifter. Som vanligt när det rör pensioner så gäller att ju äldre man är desto bättre koll anser man sig ha.

Som sparare är det viktigt att förstå hur avgifterna påverkar den egna pensionen. Avkastningen är också viktig, men till skillnad från avgifterna är den svår att förutse. Nu när räntorna är rekordlåga kommer avkastningen på pensionspengarna förmodligen inte att bli lika hög som tidigare. Det gör att låga avgifter blir extra viktigt för hur stor pension man kommer att få i slutändan, säger Dan Adolphson.

Idag är det vanligt att man har sin tjänstepension uppdelad på flera olika försäkringar och hos olika bolag. Det kan bero på att man byter jobb, att man själv väljer olika bolag för sin pension, men också för att upphandlingar av tjänstepensioner ofta leder till nya försäkringar.

Drygt hälften (53 procent) av de tillfrågade i AMFs undersökning föredrar att ha tjänstepensionen samlad på ett ställe. De främsta anledningarna är att man får bättre kontroll och att det känns tryggare. Bara 8 procent av dem nämner lägre avgifter som det främsta skälet. Även bland de som flyttar sin tjänstepension är det vanligaste motivet till flytten att man vill samla sin pension på ett ställe. Få gör det för att få lägre avgifter.

Den som har bytt jobb många gånger kan ha sin tjänstepension utspridd på ett stort antal bolag. Även om det kan vara positivt att sprida risken på olika alternativ, blir det rörigt att ha fem eller tio olika försäkringar. Om man har småbelopp här och där riskerar de fasta avgifterna att äta upp mycket av pengarna innan man blir pensionär. Färre försäkringar ger i regel lägre avgifter och bättre överblick, säger Dan Adolphson.

I AMFs undersökning anser närmare nio av tio (86 procent) att det vore bra med ett jämförpris för pensionen som visar hur mycket som försvinner i avgifter om man sparar i 30 år. Sedan i juni finns det möjlighet att själv beräkna avgifterna för sin tjänstepension via en räknesnurra, JämförPris, på Konsumenternas försäkringsbyrås hemsida.

JämförPris är ett viktigt verktyg för att förstå hur avgifterna påverkar pensionen långsiktigt. Men långt ifrån alla hittar till Konsumenternas försäkringsbyrås hemsida. Pensionsbolag och banker måste också komma överens om ett standardiserat jämförpris som används av alla, säger Dan Adolphson.

Undersökningen genomfördes 6 maj – 6 juni 2016 som en internetenkät i Novus Sverigepanel. Drygt 1 000 personer i åldrarna 25-79 år med tjänstepension svarade (deltagarfrekvens över 55 procent). Undersökningen och pressbilder finns bifogat och kan laddas ned från AMFs medierum.

I höst inför AMF enhetliga avgifter för Avtalspension SAF-LO för mer än två miljoner kunder. För de flesta innebär det sänkta avgifter. Avgiftssänkningen kommer att få fullt genomslag 2017. AMF avser att genomföra motsvarande avgiftssänkningar även för andra avtalsområden.

Ekonomi
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in