Ekonomi – Ökad utlåning gav underskott i statens budget i oktober

Av på 26 november, 2016

ekonomi-tabell

Saldot i statens budget för oktober blev ett underskott på 15,8 miljarder kronor, vilket kan jämföras med ett överskott om 1,1 miljarder kronor i oktober 2015. Underskottet beror främst på ökad utlåning. Riksgäldskontoret refinansierade ett lån i US-dollar vilket påverkade budgetsaldot med 26,5 miljarder kronor i oktober. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i oktober blev 77,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med 11,3 miljarder kronor jämfört med oktober 2015. Ökningen beror huvudsakligen på högre skatteinkomster.

De totala utgifterna uppgick till 92,9 miljarder kronor i oktober. Det är en ökning med 28,2 miljarder kronor jämfört med oktober 2015. De högre utgifterna beror främst på att Riksgäldskontoret har refinansierat ett lån till Riksbanken på 3,0 miljarder US-dollar (cirka 26,5 miljarder kronor) som förfaller i november.

Utgifterna för migration ökade med 4,1 miljarder kronor jämfört med oktober 2015 och uppgick till 6,6 miljarder kronor. Antalet asylsökanden har minskat men det totala antalet asylsökande i Migrationsverkets mottagningssystem är fortsatt högt.

Under oktober har Jordbruksverket genomfört en tidigarelagd delutbetalning av jordbrukarstöden vilket har medfört en ökning av utgifterna med 4,4 miljarder kronor jämfört med oktober 2015.

Från den 1 oktober 2016 gäller nya regler för utbetalning av assistansersättning. De nya reglerna innebär att assistansersättningen betalas ut i efterskott. Under oktober medförde detta 2,0 miljarder kronor lägre utgifter jämfört med oktober 2015.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 20 december 2016.

Ekonomi
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in