Ekonomi | ÖrebroBostäders bokslutskommuniké för 2014

Av på 8 februari, 2015

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) redovisade idag sitt bokslut för 2014. Företagets preliminära resultat efter finansiella poster för 2014 blev 68 miljoner kronor, vilket ska jämföras med 154 miljoner kronor för 2013.

Resultat
Årets resultat efter finansiella poster blev 68 miljoner kronor. Utfallet är bättre än budget om man bortser från nedskrivningar. Nedskrivningarna uppgår till 106,8 miljoner kronor varav 98 miljoner kronor avser renovering i kvarteret Långseleån (Visgatan i Vivalla). Nedskrivningarna är en effekt av de nya redovisningsprinciperna (K3), då de nedlagda kostnaderna tidigare skulle ha kostnadsförts som underhållsåtgärder.

Investeringarna har totalt uppgått till 820 miljoner kronor (462 miljoner kronor under 2013), varav 440 avser nyproduktion. Det har bland annat resulterat i 189 färdigställda bostäder under 2014.

Några nyckeltal för 2014

• Soliditeten uppgår till 24,70 (25,23) procent.
• Totalavkastning på totalt fastighetskapital uppgick till 6,56 procent.
• Marknadsvärdet på samtliga fastigheter uppgick till 16 909 miljoner kronor (15 681).
• Antal lägenheter uppgår till 22 685 (22 571)

Ekonomi, Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in