Ekonomi | Rekordmånga utländska besökare till Sverige

Av på 10 februari, 2015

Sverige lockade rekordmånga utländska besökare i fjol. Under 2014 steg antalet långväga besökare från länder utanför Europa med 22 procent jämfört med året innan. Den totala ökningen från utlandet blev 7,4 procent. Nästan samtliga regioner fick fler besökare från utlandet, flest kom till Stockholm och Västra Götaland.

Under de senaste fem åren har de långväga besökarna ökat sin andel av de utländska övernattningarna i Sverige från drygt tio till nästan 20 procent, vilket betyder att nästan var femte utländsk övernattning var från ett utomeuropeiskt land under 2014.

Från Indien ökade övernattningarna med 24,6 procent och från USA med 11,7 procent. Kina ökade med drygt åtta procent, medan Japan minskade med 2,1 procent.

Norge och Tyskland är de enskilt största utlandsmarknaderna, därifrån ökade antalet övernattningar med en respektive 7,8 procent. Danmark och Finland minskade något medan Storbritannien, Nederländerna och Schweiz alla ökade med över tio procent.

Både svenska och utländska övernattningar ökade i nästan samtliga regioner i Sverige under 2014. Ökningen var störst i storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. I Jämtland ökade övernattningarna med 7,7 procent, i Östergötland var uppgången 6,8 procent och på Gotland steg antalet övernattningar med 6,5 procent.

Totalt blev det 56,6 miljoner övernattningar i Sverige under 2014, en ökning med två och en halv miljon eller 5,3 procent jämfört med året innan.

Turismen i Sverige stärker ekonomin och skapar 173 000 jobb. Genom att sprida kunskap, samverka med andra och rikta insatser som höjer attraktionskraften kan vi bidra till att stärka turistföretagen, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Ekonomi
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in