Ekonomi | Skattechock mot ideell verksamhet

Av på 9 februari, 2015

Nu har Skatteverket gått ut med en uppmaning till ideella föreningar att momsregistrera sig, bakgrunden är en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Det är oroväckande att finansministern tydligt uttalat att hon inte avser att göra något i frågan, säger Per Åsling, ordförande i skatteutskottet.

Ideella föreningar runt om i Sverige bedriver försäljning av second hand-varor, ofta i syfte att hjälpa ekonomiskt utsatta, bostadslösa och människor som av andra skäl behöver stöd.

Tidigare har försäljningen varit momsbefriad, men till följd av ett avgörande domstolsutslag i Högsta Förvaltningsdomstolen kommer Skatteverket nu att börja kräva moms av dessa föreningar.

Detta trots att föreningarna inte har möjlighet att dra av moms, eftersom varorna ofta är skänkta.

Det framstår som helt poänglöst att göra så här. Det arbete föreningarna bedriver är samhällsnyttigt och att ersätta det på annat sätt kommer kosta så väldigt mycket mer, säger Per Åsling, Centerpartiet.

Att återbruka saker är miljösmart. Nu höjer man ribban för det samtidigt som man försämrar möjligheterna för ideellt arbete för att hjälpa människor som av olika skäl är utsatta, säger Per Åsling.

Finansminister Magdalena Andersson har på skriftlig fråga svarat att hon inte avser att vidta några omedelbara åtgärder.

Det är uppenbart att man måste titta på möjligheten att göra om reglerna så att ideella föreningar kan fortsätta göra ett samhällsnyttigt arbete. Här krävs snabbt agerande av regeringen, säger Per Åsling. Det är oroväckande att finansministern tydligt uttalat att hon inte avser att göra något i frågan. Det är en skrämmande passivitet som riskerar gå ut över de mest utsatta.

Ekonomi
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in