Ekonomi | Stadig ökning av utomeuropeiska besökare till Sverige

By on 4 februari, 2016

Turismen till Sverige växer, framför allt från länder utanför Europa. Totalt blev det drygt 60 miljoner övernattningar under 2015, en ökning med 7,1 procent jämfört med året innan. Nästan alla regioner i landet fick fler besökare, flest kom till Stockholm och Västra Götaland.

Under de senaste sex åren har de långväga besökarna ökat sin andel av de utländska övernattningarna i Sverige från drygt tio till drygt 20 procent. Från Kina ökade övernattningarna med 28,5 procent och från Indien med 17,9 procent. USA ökade med 5,6 procent, medan Japan minskade med 2,1 procent.

Norge och Tyskland är de enskilt största utlandsmarknaderna, därifrån ökade antalet övernattningar med 7,6 respektive 4,6 procent. Besökarna från nästan samtliga länder i Europa ökade utom från Ryssland som minskade med nästan 30 procent.

Både svenska och utländska övernattningar ökade i nästan samtliga regioner i Sverige under 2015.Ökningen var störst i storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. I Östergötland ökade övernattningarna med 11,7 procent, i Örebro var uppgången 10,4 procent och i Jönköping steg antalet övernattningar med 10,1 procent.

Totalt blev det 60,4 miljoner övernattningar i Sverige under 2015, en ökning med drygt fyra miljoner eller 7,1 procent jämfört med året innan.

Turismen skapar betydande exportintäkter och är viktig för Sveriges ekonomi. Med det kunskapsunderlag som turismstatistiken ger oss kan vi rikta insatser för att stärka turismföretagens konkurrenskraft, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Ekonomi
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login