Ekonomi | Stadigt stigande trend för ägarbyte via Mina fordon

Av på 29 april, 2015

För tredje året i rad ser Transportstyrelsen en kraftig ökning av antalet ägarbyte som gjorts via mobilappen – Mina fordon. Under mars sattes ett nytt rekord med över 9 800 anmälda ägarbyten under en månad, och prognosen pekar på att antalet anmälda ägarbyten kommer att passera 100 000-strecket under året. Ökad medvetenhet bland landets fordonsägare om de säkerhetsmässiga fördelarna tros vara en av orsakerna till ökningen.

– Det är en glädjande utveckling att fler använder mobilappen för att anmäla sitt ägarbyte. Mina fordon ger bara fördelar för både säljare och köpare i en bilaffär. Främst handlar det om att ägarbytet registreras direkt och att man slipper skicka in registreringshandlingar per post, sägerLars Carlsson, chef för E-center på Transportstyrelsen.

Mer säker process
Att anmäla ägarbyte via Mina fordon är en säker process eftersom den kräver tillgång till ett antal värdehandlingar som innebär att alla involverade identifierar sig. Dessutom ger lösningen omedelbar återkoppling om att ägarbytet har blivit godkänt:

För att det ska gå att göra ägarbyte via Mina fordon behöver man ha tillgång till Del 2 av det senast utfärdade registreringsbeviset. Ägaren bevisar att man är ägare till fordonet och har tillgång till handlingen genom att fotografera den rutkod som finns på registreringsbeviset. Fotograferingen måste dessutom ske två gånger i själva ägarbytesförfarandet.
Både säljare och köpare måste identifiera sig med sina körkort. Identifieringen sker genom att man anger sitt körkorts referensnummer som motsvarar en underskrift. Referensnumret är ett unikt niosiffrigt nummer som bara finns på ett körkort. Genom att man kan uppge det bevisar man också att man är den man utger sig för att vara. Referensnumret bekräftar också att körkortet är det senast utfärdade och giltiga körkortet.
I samband med ägarbytet kontrolleras båda parters körkort, registreringsbeviset och att fordonet inte är efterlyst. Om kontrollen visar att något är fel går ägarbytet inte igenom.
Ett ägarbyte som anmälts genom Mina fordon blir hanterat och bekräftat omgående. Därmed får både säljare och köpare omgående besked om att ägarbytet gått igenom. I samband med det blir också det gamla registreringsbeviset inaktuellt och värdelöst.

Antal anmälda ägarbyten via Mina fordon:
2011   0
2012   12 234
2013   43 870
2014   85 275

Agarbyte

Andra funktioner i Mina fordon
Mina fordon är gratis och finns sedan 2012 att ladda ner både via Appstore (Iphone) och Googleplay (Android).

Ägarbyte är bara en av funktionerna. Det går också att:
anmäla avställning av sitt fordon
anmäla påställning av sitt fordon
se fordonsuppgifter för ett fordon
se utökade fordonsuppgifter för sitt eget fordon
få uppgifter om preliminära dygnsbelopp och utfärdade skattebeslut gällande trängselskatt.
Sammanlagt användes funktionerna i Mina fordon cirka 21,9 miljoner gånger under 2014.

Ekonomi
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in