Ekonomi | Stark onlineförsäljning och ökade marginaler

By on 10 juli, 2016

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 3,6 procent under kvartalet till 1 989 miljoner kronor (1 919).
 • Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 3,6 procent (-1,1).
 • Bruttomarginalen ökade till 15,4 procent (14,2).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 91 miljoner kronor (82).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 75 miljoner kronor (49).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -3 miljoner kronor (-15).
 • Periodens resultat uppgick till 49 miljoner kronor (39).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 0,65 kronor (0,51).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 233 miljoner kronor (14).

September 2015–maj 2016

 • Nettoomsättningen ökade med 2,8 procent under perioden till 6 349 miljoner kronor (6 175).
 • Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 2,8 procent (5,7).
 • Bruttomarginalen ökade till 14,9 procent (14,0).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 309 miljoner kronor (286).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 259 miljoner kronor (172).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -5 miljoner kronor (-64).
 • Periodens resultat uppgick till 200 miljoner kronor (95).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 2,62 kronor (1,36).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 522 miljoner kronor (81).
 • Nettoskulden i relation till justerad EBITDA under den senaste 12-månadersperioden var 1,8 (2,6 helåret 14/15).

Ekonomi
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login