Ekonomi | Stora intäktsbortfall kräver ändrade regler

By on 9 december, 2015

Den årliga vägtrafikregisteravgiften betalades aldrig för cirka 260 000 fordon under 2014 och det innebär ett intäktsbortfall för Transportstyrelsen på mer än 25 miljoner kronor.

Intäktsbortfallet har blivit så pass omfattande att reglerna nu ändras vid årsskiftet. Obetalda vägtrafikregisteravgifter kommer efter årsskiftet att kunna överlämnas till Kronofogden för indrivning.

Obetalda avgifter har hittills inte överlämnats till Kronofogden vilket har inneburit att fordonsägare kunnat strunta i betalning utan att riskera ytterligare konsekvenser. Detta har i sin tur inneburit att fordonsägare har kunnat sätta i system att inte betala avgifterna och att fordon som egentligen skulle ha avregistrerats har fått stå kvar i registren.

– Fordonsägare som konsekvent struntar i att göra rätt för sig riskerar att underminera allmänhetens förtroende för systemet. Att några inte betalar innebär tyvärr högre kostnader för alla andra. Därför ser vi det som nödvändigt med förändring, säger Anders Larsson, direktör för fordonsregistrerings och ärendestödsavdelningen på Transportstyrelsen.

Normalt betalas en vägtrafikregisteravgift på 60 kronor tillsammans med fordonsskatten för ett fordon. Men cirka 1,5 miljoner avgiftspliktiga fordon är avställda eller inte skattepliktiga och får inte årlig fordonsskatt. I de fallen skickar Transportstyrelsen i stället en årlig avi på bara själva vägtrafikregisteravgiften. Om en vägtrafikregisteravgift inte betalas i tid påförs en påminnelseavgift på 50 kr. Summan av de två avgifterna uppgår till 110 kronor och de obetalda avgifterna innebär ett intäktsbortfall för Transportstyrelsen på över 25 miljoner kronor årligen.

Fordon som inte längre finns kvar ska avregistreras
Transportstyrelsen bedömer att det idag finns en hel del fordon upptagna i vägtrafikregistret, trots att de i realiteten inte finns kvar. Det kan handla om fordon som exporterats ur landet, bilar som byggts om till folkracebilar, släpvagnar som byggts om till traktorsläp och så vidare.

– Vi vet att det finns fordon registrerade i vägtrafikregistret som i realiteten inte längre finns kvar. Fordon som inte finns kvar ska inte heller finnas kvar i registret och vi rekommenderar ägare att vidta nödvändiga åtgärder för att få dem avregistrerade. Förändringarna runt vägtrafikregisteravgiften ger ytterligare en anledning att agera, säger Anders Larsson.

Från och med den 1 januari 2016 har Transportstyrelsen möjlighet att överlämna obetalda vägtrafikregisteravgifter till Kronofogden för indrivning, men redan nu kan fordonsägare vidta åtgärder genom att själva betala in gamla obetalda vägtrafikregisteravgifter.

– Vi kommer skicka ut påminnelser på gamla obetalda vägtrafikregisteravgifter under våren, men jag uppmanar de som inte betalt avgifterna att redan nu ta hand om problemet. Det går bra att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp med frågan, säger Anders Larsson.

Ekonomi
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login