Ekonomi | Utdelning av aktier i dotterbolaget MDS Digital Solutions AB (publ)

Av på 20 mars, 2015

Som tidigare meddelats kommer Moretime att dela ut aktier i dotterbolaget MDS Digital Solutions AB (publ) (tidigare MDS Moretime Digital Solutions AB). Med anledning av det stora intresset och de frågor vi mottagit från enskilda aktieägare följer nedan en kort uppdatering om status.

Utdelningen kommer formellt att beslutas av årsstämman som hålls den 23 april. Kallelse till årsstämman kommer att publiceras den 24 mars 2015 på moretime.se

Avstämningsdag för utdelningen är den 27 april 2015 och sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 23 april 2015.

Utdelningen kommer att uppgå till totalt 8 000 000 kronor fördelat på 1 361 702 aktier. Utdelningen motsvarar det bokförda värdet av de utdelade aktierna. Efter utdelningen kommer Moretime att äga 638 298 aktier motsvarande 21,6 procent av aktiekapitalet.

Den som är aktieägare på avstämningsdagen är berättigade att erhålla en (1) aktie i MDS per varje hel post om nitton (19) Moretime-aktier. Avrundning sker nedåt.

Värdet på utdelningen motsvarar ca 0,30 kronor per Moretime aktie.

Moretime har ansökt om listning av MDS på Aktietorget med målsättningen att få bolaget godkänt för listning i mitten av april.

MDS ledning kommer att presentera bolaget vid FinansEvents Aktiekväll i Stockholm den 31 mars 2015. För mer information och anmälan se FinansEvent – Stockholm.

Vidare har MDS – efter erhållet godkännande av AktieTorget – för avsikt att delta på följande investerarträffar. (Se relaterade events):

15-apr – Skellefteå
15-apr – Göteborg
16-apr – Uppsala
16-apr – Örebro
20-apr – Luleå
21-apr – Stockholm

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in