Ekonomi | Utlandsfödda kan främja export av tjänster

By on 10 oktober, 2015

Att anställa ytterligare en utlandsfödd med eftergymnasial utbildning som bott kort tid i Sverige är sammankopplat med i genomsnitt 18 procents högre tjänsteexport till de utlandsföddas ursprungsländer. Det skriver nationalekonomerna Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk i det senaste numret av Ekonomisk debatt.

Andreas Hatzigeorgiou är nationalekonom vid forskningsinstitutet Ratio och Stockholms handelskammare. Han har tillsammans med Magnus Lodefalk, verksam vid Örebro universitet, genomfört flera uppmärksammade studier om migration och handel. I veckan är de aktuella med forskningsresultat om migrationens påverkan på tjänsteexporten. Artikeln har bland annat uppmärksammats i Ekonomiekot där Hatzigeorgiou hävdar att det saknas kunskaper i näringslivet om hur tjänstesektorn skulle kunna gynnas av att anställa utlandsfödda akademiker.

I september utkom Hatzigeorgiou och Lodefalk med rapporten Migration och internationalisering (Kunskapsöversikt 2015:4) åt Delegationen för migrationsstudier.

Att bara se invandringens kostnader ger en missvisande bild. Migration leder till ökad internationalisering och kan därför bidra till fler jobb och ökad tillväxt, särskilt för exportländer som Sverige, skrev de på DN debatt i samband med detta.

Ekonomi
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login