Ekonomiskt bistånd ökade

By on 20 juli, 2022
Arkivbild

Andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd1 i Örebro kommun steg under mandatperioden, från 1,5 procent 2018, till 1,7 procent 2021.

Eftersom arbetslöshet är det vanligaste skälet till att personer behöver ekonomiskt bistånd, speglar utvecklingen här delvis arbetslösheten.

I hela landet var andelen invånare med långvarigt ekonomiskt bistånd högre under 2021 än vid mandatperiodens ingång – 1,26 procent i fjol, jämfört med 1,17 procent 2018.

Andelen har dock sjunkit sedan toppnoteringen under pandemiåret 2020.

Återfall i ekonomiskt bistånd

Andelen vuxna biståndstagare som inte har behövt bistånd på nytt inom ett år har varit i genomsnitt 74,7 procent under den senaste mandatperioden. Här är alltså ett högt tal bra, och ett lågt tal dåligt.

Återfall i ekonomiskt bistånd är ett mått som varierar väldigt mycket mellan landets kommuner – från 30 procent till 100 procent, och där siffrorna i små kommuner med få biståndstagare kan variera mycket över tid. Lägst är andelen i storstäderna. Under mandatperioden har andelen sjunkit i 108 kommuner, ökat i 86, och varit oförändrad i 6, av de kommuner som har inrapporterade värden från något av de två senaste åren.

……..

Arbetslöshet: Kommun för kommun i Örebro län
.
Kommun Arbetslöshet
(maj 2022)
Före pandemin
(maj 2019)
Förändring
(procentenheter)
Hällefors
Degerfors
Örebro
Ljusnarsberg
Laxå
Lindesberg
Karlskoga
Nora
Hallsberg
Kumla
Askersund
Lekeberg
*) Avser senast år med tillgänglig data. För de flesta kommunerna är det 2022-05-01.
….
Biståndsmottagare: Kommun för kommun i Örebro län
.
Kommun Andel vuxna som får bistånd* I slutet på förra mandatperioden
(2018)
Förändring
(procentenheter)
Degerfors
Hällefors
Örebro
Ljusnarsberg
Lindesberg
Karlskoga
Nora
Kumla
Lekeberg
Hallsberg
Askersund
Laxå
* Avser senast år med tillgänglig data. För de flesta kommunerna är det 2021.
….
Återfall i försörjningsstöd: Kommun för kommun i Örebro län
.
Kommun Andel biståndsmottagare som inte återfallit denna mandatperiod Under förra mandatperioden Förändring
(procentenheter)
Laxå 81 %
Hällefors 81 %
Kumla 85 %
Askersund 85 %
Nora 63 %
Lekeberg 88 %
Örebro Lindesberg 74 %
Karlskoga 83 %
Degerfors 79 %
Hallsberg 84 %
Ljusnarsberg 73 %

Ekonomi | Örebro
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Den här publiceringen görs i samarbete med Dagens Samhälle. Läs mer här: Allt fler fastnar i bidrag – ökning i tre av fyra kommuner sedan valet: ”Stor utmaning”
1 Minst 10 månader under ett kalenderår. Biståndet kan ha getts i olika kommuner, men räknas bara till den kommun där personen sist var registrerad – newsworthy.se/artikel/154486/s%C3%A5-utecklades-arbetsmarknaden-i-%C3%B6rebro-under-mandatperioden#footnote_latn_1_anchor

You must be logged in to post a comment Login