Ekonomiskt extrastöd till länets kulturaktörer

By on 7 september, 2022

Ekonomiskt extrastöd till länets kulturaktörer – men inget till Frövifors Pappersbruksmuseum, sex av länets kulturaktörer får dela på drygt en miljon kronor som Region Örebro län fått från statliga Kulturrådet att fördela. 

Pengarna ska täcka aktörernas inkomstbortfall till följd av pandemin, Frövifors Pappersbruksmuseum som får regionala verksamhetsmedel får dock inte del av extrastödet.

”Pandemin har slagit väldigt hårt mot kulturområdet. Många aktörer har dels drabbats av inkomstbortfall, dels tvingats ställa om sina verksamheter. De är därför i behov av ekonomiskt stöd för att även fortsättningsvis kunna bedriva sina verksamheter”, säger Torbjörn Ahlin (C) – ordförande i Region Örebro läns kulturnämnd som fördelat extrastödet.

Totalt är det sex kulturaktörer som får dela på de 1 .079.000 kronor som Region Örebro län fått från statliga Kulturrådet att fördela:

  • Örebro länsteater = 379.000 kronor
  • Stadra teater (Nora) = 300. 000 kronor
  • Länsmusiken Örebro = 100.000 kronor
  • Opera på Skäret (Ljusnarsberg) = 100.000 kronor
  • Örebro läns museum = 100 000 kronor
  • The Non-Existent Center (Ljusnarsberg) = 100 000 kronor

– De sex aktörer som får dela på pengarna är alla viktiga för invånarnas möjlighet att ta del av ett kulturliv av hög klass, de bär upp stora delar av den regionala kulturella infrastrukturen, säger Inga-Britt Ritzman (S) – vice ordförande i kulturnämnden.

– Länets kulturinstitutioner behöver stärkas inför framtiden och stödet kan användas brett, till exempel för kompetensutveckling och digital omställning. Medlen går också att använda till tillfälliga insatser och nya samarbeten, säger Malin Silén (KD) – ledamot i kulturnämnden. 

0,2 procent till Frövifors Pappersbruksmuseum

Region Örebro läns kulturnämnd har tidigare i år fördelat cirka 114 miljoner kronor i ekonomiskt stöd till länets kulturverksamheter. Örebro Länsteater, Örebro Länsmuseum och Länsmusiken Örebro har tillsammans fått 80,6 miljoner kronor (70 procent). Frövifors Pappersbruksmuseum som är enda kulturverksamhet med regionalt stöd i Lindesbergs kommun fick 278.000 kronor (0,2 procent). 

När Region Örebro län delar ut ekonomiskt stöd till länets kulturliv kan detta ske på olika sätt beroende på vilka aktörer det handlar om. Ett sätt som används för att fördela pengar är den så kallade kultursamverkansmodellen. Det stöd som betalas ut inom kultursamverkansmodellen uppgår i år till cirka 109 miljoner kronor.

En annan stödform som Region Örebro län använder sig av benämns regionala verksamhetsmedel vilket i år rymmer cirka 4,8 miljoner kronor. Aktörerna som får dela på dessa pengar är Teater Martin Mutter, Skoindustrimuseet, NJOV, Alfred Nobels museum, Frövifors pappersbruksmuseum, Loka brunns kurortsmuseum samt regional främjandeverksamhet inom amatörteater och amatörmusik.

Ekonomi | Kultur
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login