Elektroniska recept blir huvudregel

By on 15 april, 2021
Arkivbild.

Första maj börjar ett nytt register användas för att hantera elektroniska recept, Nationella läkemedelslistan. Därför införs också nya regler för hur apoteken ska hantera recept.

– För de flesta kommer detta inte innebära någon förändring eftersom 99 procent av alla recept redan är elektroniska. Syftet med det nya registret är att vi alla ska få bästa möjliga läkemedelsbehandling. Det sker genom att man själv, vården och apoteket har samma information, säger Gustav Sjöstrand på Läkemedelsverket.

I det nya registret finns information om vilka recept patienter har och om vilken medicin som lämnats ut från apotek. För att informationen i det nya registret ska stämma så bra som möjligt, behöver recept vara elektroniska.

Apotekspersonalen kommer att lägga in pappersrecept i Nationella läkemedelslistan innan de lämnar ut läkemedel. Apotekspersonalen kommer inte längre att skriva ut elektroniska recept på papper. Undantag är om patienten behöver sitt recept i pappersform för att ta ut läkemedel i ett annat land.

Precis som tidigare kommer patienter att kunna få en lista från apoteket över sina elektroniska recept.  Listan går också att se i Läkemedelskollen via 1177 Vårdguidens eller E-hälsomyndighetens webbplatser.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Läkemedelsverket

You must be logged in to post a comment Login