Elitidrottsstipendiater utbildas i spelansvar för att motverka matchfixing

By on 15 januari, 2018
Johan Claesson, Riksidrottsförbundet. Foto: Johanna Fond

Den 14 januari höll Riksidrottsförbundets Johan Claesson en utbildning i spelansvar och matchfixning på Bosön, Lidingö. Deltagare vid tillfället är unga svenska elitidrottare som beviljats pengar från Riksidrottsförbundets och Svenska Spels elitidrottsstipendium.

Idrottsgalan den 15 januari är en hyllning till årets främsta idrottsutövare. Men dagen innan ägnades åt allvarligare frågor i samband med elitidrott. Då samlades Sveriges framtida idrottsstjärnor för att utbildas i hur man kan förebygga uppgjorda matcher och tävlingar, så kallad matchfixning, samt hur man som idrottsutövare ska förhålla sig till spel om pengar.

Eftersom elitidrottstipendiaterna är unga svenska talanger inom sina respektive grenar blir det extra viktigt att de får information om matchfixning och dess förödande effekt på idrotten. Genom att utbilda den yngre generationen kan vi blicka framåt för att uppnå vårt mål om en hållbar idrott på samtliga plan, säger Johan Claesson, samordnare mot matchfixning på Riksidrottsförbundet, som föreläser i ämnet.

Utbildningstillfället på Bosön är en av många insatser som Riksidrottsförbundet och Svenska spel gör för att motverka fusket, som en del i insatserna finns en särskild webbutbildning om spelproblem och matchfixning för idrottare som redan används av många specialidrottsförbund och föreningar.

En av grundstenarna i tävlingsidrott är att matcher och tävlingar avgörs om principen om fair play och att alla gör sitt yttersta för att vinna. Men med matchfixning ändras detta. Därför är fusket ett stort hot mot utövarna, publiken och idrotten i sin helhet. Att utbilda och informera om riskerna och vad varje individ har för ansvar är därför väldigt relevant för hela idrotten, säger Johan Claesson.

Sedan 2013 har Svenska Spel stängt spelet på cirka 40 matcher efter att ha upptäckt avvikande oddsrörelser, bolaget har även polisanmält en handfull matcher som man velat få utredda av polis och åklagare.

På ett nationellt plan har Svenska Spel märkt av ett ökat antal fall av misstänkt matchfixning de senaste 5–8 åren, i Sverige är det framförallt fotbollen som varit drabbat, internationellt finns däremot exempel på matchfixning inom flera idrotter.

Fakta Elitidrottsstipendiet:Riksidrottsförbundets och Svenska Spels elitidrottstipendium har delats ut sedan 1980 och många framgångsrika idrottare har tilldelats pengar. Syftet med stipendiet är att möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier på högskola eller universitet. Summan är 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin) till 75 aktiva. Inför prisceremonin på Idrottsgalan utbildar Riksidrottsförbundet stipendiaterna om viktiga frågor inom idrotten, något som i år bland annat handlar om matchfixning.

Sport | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login