Elpriserna ner i april

By on 6 maj, 2017

Det rörliga priset fortsatte att sjunka svagt även under april. Vi tror att den trenden fortsätter i maj.

Det rörliga priset
Som vi förutspådde i månadsinfon för april sjönk det rörliga priset under månaden. Eftersom vattenkraftsproducenterna har bra kontroll på situationen hölls det rörliga priset uppe och nedgången blev därmed måttlig. Under dagar med mycket vind sjönk elpriset till låga nivåer. Den kyliga andra halvan av april dämpade också nedgången.

Efter en varm inledning på maj väntas temperaturen falla ner mot normala nivåer. I takt med att medeltemperaturen ökar minskar också efterfrågan på el. Vi gör därmed bedömningen att det rörliga priset kommer att fortsätta sjunka svagt i maj.

De fasta priserna
Som väntat såg vi inga stora rörelser för de fasta priserna under april. Detta förklaras av små rörelser på bränslemarknaderna och en väl fungerande kärnkraft.

I och med andra halvan av maj ser ut att bli lite mer nederbördsrik väntas den hydrologiska balansen förbättras något. Detta kan ge en liten nedgång i de fasta priserna med kort löptid, i vårt fall Fastpris 1 år. För Fast pris 3 år tror vi inte på några större rörelser.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login