Elpriset är inte högt, det är europeiskt

By on 29 oktober, 2021

Det rörliga elpriset har under hösten svängt kraftigt uppåt, vilket fått många kunder att reagera. Anledningarna är flera. För att få en överblick av den komplexa frågan har kommunägda Linde energi pratat med Arne Bergvik, energimarknadsanalytiker på Jämtkraft, med bred erfarenhet från den europeiska energimarknaden. Samtidigt konstateras att Linde energi återigen erbjuder sina elnätskunder lägst pris i Örebro län.

– Elpriset är inte högt, det är europeiskt. De svenska elpriserna är högre än vi är vana vid, men jämfört med våra europeiska grannar ligger vi i underkant, konstaterarArne Bergvik, energimarknadsanalytiker på Jämtkraft.

– Exempelvis hade Storbritannien den 14 september en timme med ett extremt elpris på motsvarande 20 kronor per kilowattimme, fortsätter Arne Bergvik.

Sverige är uppdelat i fyra elprisområden, där Lindesbergs kommun tillhör prisområde 3. Prisskillnaderna mellan elprisområdena beror bland annat på flaskhalsar i överföringen.

– I norra Sverige produceras ett överskott på el, medan förbrukningen är större i södra änden av landet. När, var och hur elen produceras och konsumeras kommer på sikt att vara viktiga för elpriset, menar Arne Bergvik.

– Ordet volatilitet hörs ofta i debatten och med det menas att vi kommer att få vänja oss vid större svängningar och variationer vad gäller våra elpriser, förklarar Arne Bergvik.

Blickar vi i spåkulan och siar om elpriserna under den stundande vintern har Arne Bergvik sin bild klar:

– Bristen i tillgång på naturgas, högre pris på utsläppsrätter och ett par till avgörande faktorer gör att vi kan förvänta oss att elpriserna ligger kvar på en högre nivå under vintern.

Lindesberg lägst i länet

Linde energi har lägst elnätsavgift i Örebro län. Det konstateras i 2021 års Nils Holgersson-rapport, en jämförande studie där man tittar på en typkunds kostnader för el, fjärrvärme, avfall och vatten i samtliga Sveriges 290 kommuner.

– Vi arbetar medvetet och med en långsiktig strategi för att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga livskvalitet till ett rimligt pris. En stor fördel för Lindesbergs kommuninvånare är att det överskott vi får stannar i och återinvesteras i kommunen, säger Jens Isemo, vd på Linde energi.

– Vårt bästa tips inför vintern är att se över sitt elavtal och att undvika att binda upp sig på ett fastprisavtal. Vi erbjuder ett trögrörligt, aktivt förvaltat elavtal, kallat Linde smart som visat sig vara ett bra val över tid, avslutar Jens Isemo.

 

Sammanfattning – därför är elpriserna högre i Sverige 2021 jämfört med 2020:

  • Det råder energikris i Europa: vi börjar få slut på naturgas i Europa och blir allt mer beroende av import. Men efter den kalla våren 2021 är importbehovet också stort i Asien, vilket har fått priserna på naturgas att skjuta i höjden. Det har resulterat i ökade kostnader för elproduktion med naturgas och därmed ett högre elpris.
  • Klimatomställningen: priserna på utsläppsrätter har stigit markant. Utsläpparen måste betala mer nu, vilket skapar möjligheten till större steg mot en mer hållbar framtid. Samtidigt är kraftproduktionen fortfarande beroende av fossila bränslen, vilket har fått priset på el att stiga.
  • Svaga vindar: över hela Europa har det blåst snålt i år, vilket gör att vindkraften inte producerar tillräckligt mycket el.
  • En varm och torr sommar: vädret i somras bidrog till sinande vattenmagasin och därmed minskad produktionskraft för vattenkraften.
  • Överföringsproblem och flaskhalsar i det svenska stamnätet: i norra Sverige produceras ett överskott på el, medan förbrukningen är större i södra änden av landet.

Om Nils Holgersson-rapporten

Sedan år 1996 ger Nils Holgersson Gruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Nils Holgersson Gruppens medlemmar är för närvarande Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.

Elpriset är sammansatt av elnätsavgiften och elhandelspris (SCB:s statistik för rörligt elavtal 1 juli aktuellt år i elområde 3) samt gällande elskatt för aktuellt år och kommun.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Linde Energi

You must be logged in to post a comment Login