Elpriset kan fördubblas i sommar

By on 5 maj, 2021

Elpriset har under april varit stabilt med få pristoppar och snittpriset landade på nästan samma priser som i mars. I sommar väntas dock högre elpriser när underhållsarbete görs i både stamnät och kärnkraftsreaktorer, vilket kan leda till fördubblade elpriser.

Snittpriset för el i landet blev nästintill oförändrat från april. Enligt statistik från elbörsen Nordpool landade elpriset i elområde 1 och 2 på strax över 26 öre/kWh, vilket innebär en marginell ökning på strax över 1 öre/kWh från mars. I elområde 3 och 4 sänktes snittpriset på el med 3 öre/kWh och landade på 33 öre/kWh respektive 42 öre/kWh. Efter en tid med stabila elpriser finns dock indikationer på att priserna på el kommer att stiga under sommaren.

Därför väntas priserna stiga

Precis som i fjol kommer det i år göras underhållsarbeten i stamnätet i sommar som påverkar tillgängligheten och överföringen av el. Förutom det kommer även de kärnkraftsreaktorer som fortfarande är i bruk påverkas av underhåll och bränslebyte. Tillsammans väntas de planerade underhållsarbeten leda till en viss orolighet på elmarknaden under sommaren.

– Förra året såg vi tydliga tendenser på att överföringskapaciteten och de underhållsarbeten som pågick i kärnkraften påverkade elpriset. Från att ha haft väldigt låga priser under våren och inledningen av sommaren, ökade elpriset ordentligt under augusti i hela landet, berättar Kajsa Sundqvist elrådgivare på Kundkraft.

De två faktorerna som gör att elpriset väntas stiga i samband med sommarens planerade underhållsarbeten är att tillgängligheten att överföra el begränsas, samtidigt som produktionen från kärnkraft sänks under vissa perioder. Detta i sin tur leder till att produktionen från övriga energislag, såsom vatten-och vindkraft blir avgörande för elprisets utveckling.

– Med detta blir också vädret en avgörande faktor för produktionen eftersom både vatten- och vindkraften helt styrs av väderförhållanden. Även om Sverige har en stor andel vattenkraft och stor expansion av vindkraft just nu, går det inte att garantera elproduktionen från dessa energislag, säger Kajsa Sundqvist.

Kan bli dubbelt så höga elpriser

Enligt experter kan elpriset fördubblas under sommaren med anledning av underhållsarbeten. Speciellt i södra Sverige väntas prisökningen bli som störst när överföringskapaciteten sänks. Detta med anledning av att den största delen av Sveriges elproduktion sker i den norra delen av landet. När överföringskapaciteten begränsas blir det svårare att transportera el från norr till söder, vilket påverkar elpriset. 

– En prisökning med fördubblade elpriser slår hårt mot både privatpersoner och företag. I takt med att både elnätsavgifterna kommer att höjas och att elpriset väntas stiga kommande period är det viktigt att ta höjd för detta som konsument. Det kan vara klokt att budgetera för ökade kostnader relaterat till både elförbrukning och nätavgift, avslutar Kajsa Sundqvist.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Kundkraft

You must be logged in to post a comment Login