Elstöd till dödsbon kommer att betalas ut i hushållstödet

By on 10 februari, 2023
Arkivbild

Regeringen beslutade igår om ändringar i förordningen om elstöd till konsumenter, med dessa ändringar förtydligas att stora flertalet av de dödsbon som är berättigad till elstöd kommer att få del av stödet i samband med att Försäkringskassan betalar ut hushållstödet.

Utbetalningarna av elstödet kommer att starta i slutet av februari.

– Änkor, änkemän, barn och andra efterlevande ska kunna känna trygghet att de också får lindring för de höga elräkningarna. Nu har vi klargjort regleringen så att elstödet kan betalas ut snabbare och i samband med utbetalningarna till övriga hushåll av Försäkringskassan, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Arbetet pågår för fullt hos Försäkringskassan för att påbörja utbetalningarna av elstödet till hushållen för perioden oktober 2021 till september 2022.

I detta arbete har det framgått att utbetalningarna av elstödet till dödsbon skulle kunna komma att ske dels via hushållsstödet som börjar betalas ut i slutet av februari och dels via företagsstödet som planeras att betalas senare under våren, beroende på vilket datum dödsboet har uppstått.

Regeringen har därför sett behov att klargöra regleringen så att de allra flesta dödsbon får utbetalningar av elstödet genom hushållsstödet redan från början. Det är endast dödsbon som även bedriver näringsverksamhet som istället kommer att få del av elstödet via företagsstödet.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Klimat- och näringslivsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login