Elva olyckor längs de stora vägarna i Örebro län under påsklovsveckorna

Av på 28 april, 2022
Bild: Newsworthy

Under påsklovsveckorna inträffade elva olyckor längs de stora vägarna i Örebro län, det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

De flesta olyckorna inträffade under vecka 16, när skolorna i en del av Örebrokommunerna hade påsklovsledigt (andra kommuner i länet har i stället ledigt veckan innan påsk).

Landets kommuner har som regel påsklov antingen vecka 15 eller vecka 16, med storstadsområdena utspridda över båda.

Under hela den perioden inträffade alltså elva olyckor längs (och ibland i anslutning till) de stora, statliga vägarna i Örebro län.

Datum Antal olyckor
9 apr.–17 apr. 3
16 apr.–24 apr. 8
 

Varje vecka i tabellen inkluderar två helger, och veckorna överlappar alltså varandra. Därför kan antalet olyckor i tabellen inte summeras.

Av olyckorna klassades två som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, vilket oftast innebär avstängningar i en eller båda riktningar: På väg 205 genom Karlskoga kommun fredag den 15 april och väg 205 genom Hällefors kommun fredag den 15 april.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.

Väg Kommun Tidpunkt Plats
Degerforsvägen (väg 205) Karlskoga fr 15 apr., 14.55 Väg 205 från Storängstorp till Stora rondellen båda riktningarna
Lokavägen (väg 205) Hällefors fr 15 apr., 15.29 Väg 205 från Kedjeåsen till Åsen båda riktningarna

I hela landet inträffade flest olyckor under vecka 16 (veckan efter påsk), Enbart den 22:a, fredagen under den veckan, inträffade 59 olyckor. Räknar vi in även fredagen före första lovhelgen, den 8 april, stiger dock olyckstalet. Den fredagen bjöd på besvärligt väglag till följd av kraftiga snöfall i Mellansverige, och totalt 115 olyckor bara den dagen.

Län Olyckor …med stor påverkan …med tunga fordon Vecka med flest olyckor
Blekinge 18 4 0 v. 15
Dalarna 13 6 2 v. 16
Gävleborg 21 4 0 v. 16
Halland 28 0 2 v. 15
Jämtland 7 1 0 v. 15
Jönköping 30 3 1 v. 15
Kalmar 18 5 1 v. 16
Kronoberg 16 1 0 v. 16
Norrbotten 17 0 0 v. 15
Örebro 11 2 1 v. 16
Östergötland 21 3 2 v. 16
Skåne 75 13 3 v. 16
Södermanland 16 1 0 v. 16
Stockholm 167 30 33 v. 16
Uppsala 18 1 5 v. 15
Värmland 12 1 1 v. 16
Västerbotten 8 0 1 v. 15
Västernorrland 18 0 0 v. 16
Västmanland 10 1 0 v. 15
Västra Götaland 90 7 9 v. 15

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Källa Newsworthy
Noter
I veckosummeringarna inkluderas helgerna på ömse sidor om påsklovsveckorna. Därför kan de siffrorna inte summeras.
I uppräkningar av olyckor per väg och kommun i texten, har vi inkluderat även olyckor som sker precis utanför en kommungräns, men på en väg som passerar kommunen. Därför kan vissa olyckor räknas in i flera uppräkningar. Alla totalsummor är dock uträkande utan överlapp.
Newsworthy hämtar data över aktuella trafikstörningar som beror på olyckor från Trafikverkets trafikinformationstjänst för vägar var 15:e minut. Meddelandena i trafikinformationstjänsten rapporteras som regel in av någon av Trafikverkets entreprenörer på plats. Uppgifterna i den här artikeln bygger på den sista versionen av varje meddelande.
Det förekommer enstaka gånger att en olycka rapporterats dubbelt i systemet, men normalt räknas flera trafikstörningsmeddelanden som beror på samma ursprungsolycka som en enda händelse.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in