EmotionSpace – ny mobilapp hjälper kvinnor

Av på 18 oktober, 2017

EmotionSpace – ny mobilapp hjälper kvinnor med spridd bröstcancer att hitta den support de behöver.

Att diagnosticeras med spridd bröstcancer är för de flesta en omtumlande upplevelse och många hamnar i en krissituation då känslorna ofta pendlar mycket. Appen EmotionSpace låter kvinnor med spridd bröstcancer uttrycka hur de känner och be om hjälp från andra om de behöver det.

Forskning visar att kvinnor med spridd bröstcancer upplever en social isolering och känsla av minskat egenvärde. Undersökningar har också identifierat känslomässig support och förbättring av livskvalitet som två av de viktigaste behoven för kvinnor med spridd bröstcancer. Målet med EmotionSpace är att erbjuda stöd till kvinnor med spridd bröstcancer och få dem att känna sig mindre isolerade.

I appen kan kvinnor registrera sina känslomässiga toppar och dalar och få hjälp med att identifiera känslomönster och faktorer som orsakar dessa känslor. De får praktiska tips och förslag på vad de kan göra för att må bättre och kan även dela sina känslor med sina närstående när de känner för det.

Appen innehåller också en anpassningsbar sida som kan visas upp för den vårdpersonal som deltar i bröstcancerbehandlingen, så att de snabbt kan få en överblick över hur användaren mår och agera därefter.

Hur fungerar EmotionSpace?
EmotionSpace ställer ett fåtal korta frågor som låter användaren reflektera över sina känslor och behov och kan sedan dela dessa med de personer hon valt.

När användaren dokumenterar sina känslor skapar appen en ”känslokurva” – en visuell dagbok som kan hjälpa henne att hålla koll på sina känslor över tid. Appen ger också praktiska tips för att klara av känslomässiga toppar och dalar.

Det kan vara svårt att stötta en närstående med spridd bröstcancer. Ibland är det svårt att veta vilka frågor man ska ställa och när. Med EmotionSpace kan vänner och familj få en snabb överblick över helheten – allt från hur deras närstående mår och varför, till vad som skulle kunna få henne att må bättre.

Appen är utvecklad i samråd med kvinnor som har spridd bröstcancer. Deras bidrag har varit helt avgörande i utformandet av innehållet. Appen finns både för Iphone och Android och är gratis att använda. Mer information finns också på www.emotionspace.se

Om spridd bröstcancer
Spridd bröstcancer, som också kallas framskriden bröstcancer i stadium IV, innebär att cancern har spridit sig till andra organ. Eftersom det inte finns något botemedel än är målet med behandlingen att förlänga livet, bromsa sjukdomens utveckling och hjälpa varje enskild individ att få bästa möjliga livskvalitet så länge som möjligt.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Referenser
Luoma ML, et al. Psycho-Oncology. 2004;13(10);729-739.
Banning M. et al. Cancer Nurse. 2014;37(1):E12-E18.
Milbury K. et al. Psycho-Oncology
Global Status of Advanced/Metastatic Breast Cancer: 2005-2015 Decade Report. Sponsored by Pfizer Oncology March 2016. www.breastcancervision.com

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in