En arbetsplats mår bättre av kompetensutveckling

By on 22 september, 2019

Efter att ha jobbat med personalfrågor i snart ett decennium har jag stött på medarbetare som både är positivt inställda till kompetensutveckling och de som tycker att det bara är ett ständigt tjat om utbildning och omvärldsbevakning. Hur viktigt är det egentligen att man som medarbetare får kompetensutveckling på arbetet?

Jag läste nyligen en artikel där forskare har undersökt vilka som är de mest betydelsefulla friskfaktorerna i arbetslivet idag. På andra plats, efter ett närvarande ledarskap, kommer en positiv inställning till kompetensutveckling. Forskningen visar att ny kunskap och kompetensutveckling skapar stolthet och en trygghet i yrkesrollen. Forskarna menar också att ett vanligt misstag som arbetsgivare gör är att enbart låta unga medarbetare kompetensutveckla sig, medan de äldre hamnar lite utanför.

Kanske är det många arbetsgivare som resonerar så att de äldre medarbetarna har så pass mycket erfarenhet och inte behöver kompetensutveckling i samma utsträckning, och det därför är viktigare att satsa på de unga? Om så är fallet är det ett väldigt konstigt resonemang om ni frågar mig. År 2023 kommer LAS-åldern vara 69 år i Sverige. Det vill säga att arbetstagaren i ökad omfattning själv kan välja när denne vill gå i pension. De som vill har rätt att ha kvar sin anställning till 69 års ålder, till skillnad från dagens 67 år. Jag vet att utvecklingsmöjligheter och karriärvägar är viktigt för många unga medarbetare idag, och där väger kompetensutveckling tungt, men som arbetsgivare behöver vi självklart satsa på att utveckla alla medarbetare.

Det sägs att utvecklingen aldrig kommer gå så långsamt igen som den gör idag. Om fem år kommer kompetens som vi har idag inom vissa områden att vara inaktuell. Då väger inte erfarenhet lika tungt. Jobbar vi inte aktivt med att utveckla våra medarbetare kontinuerligt kommer vi inom några år ha anställda som inte längre är anställningsbara. Jag kommer att tänka på några citat jag ibland stöter på: ”vad händer om vi kompetensutvecklar våra medarbetare och de lämnar oss för ett annat företag?” som besvaras med ”vad händer om vi inte kompetensutvecklar våra medarbetare, och de stannar?”

I min roll som HR-utvecklare på Mimer arbetar jag så gott som dagligen med kompetens och leder även kompetensprocessen på företaget. Hos oss går vi igenom medarbetarnas kompetens två gånger per år, en gång på gruppnivå och en gång på individnivå. Varje medarbetare får även i uppdrag att omvärldsspana för att hålla sig uppdaterad på nya trender, vilket redovisas årligen. Jag tror att jobba med just kompetensutveckling är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv. Det brukar ju heta att vi lär oss hela livet, och självklart är kompetensutveckling på arbetet därför viktigt i hela arbetslivet.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login