En av fem trött och okoncentrerad vid hemarbete enligt ny Sifo-undersökning

Av på 1 januari, 2022
Arkivbild

19 procent av svenskarna har haft koncentrationssvårigheter eller varit överdrivet trötta minst en gång i veckan när de har arbetat hemifrån under pandemin, visar en ny Sifo-undersökning utförd på uppdrag av smarta hem-experten Netatmo. 

Samtidigt har luftkvaliteten i hemmen försämrats, men sju av tio vet inte hur de ska åtgärda detta. 

Många svenskar har arbetat hemifrån under pandemin. Närmare en av fem som arbetat hemifrån har under tiden upplevt återkommande problem med koncentrationssvårigheter eller överdriven trötthet, vilket både försämrar arbetsförmågan och kan upplevas som mycket påfrestande. Nio procent uppger till och med att de upplever överdriven trötthet minst en gång om dagen, medan dagliga problem med koncentrationen upplevs av 16 procent.  

En studie genomförd av Netatmo tidigare i år visar att inomhusluften i svenska hem försämrades under pandemin då många svenskar arbetade hemifrån. Data insamlad från 1 000 väderstationer som bland annat mäter luftkvalitet visar att koldioxidnivån i svenska hem legat över den av Folkhälsomyndigheten rekommenderade nivån om 1000 ppm 82 procent av tiden under pandemin. Någonting som kan leda till att man upplever koncentrationssvårigheter och huvudvärk.  

Privatbostäder är inte utformade med samma ventilation som offentliga byggnader eller företagslokaler. Data från luftkvalitetmätare visar att bostäder överlag inte är tillräckligt ventilerade eftersom koldioxidnivån under det år då människor tillbringade större del av sin tid hemma regelbundet överskred gränsvärdet, säger Marcin Mezynski, Product Manager Weather & Air care på Netatmo, som ledde studiendär luftkvaliteten i svenska hem studerats. 

Sifo-undersökningen visar att det framför allt är personer boendes i lägenhet som upplever dålig inomhusluft, 16 procent jämfört med 5 procent av de som bor i hus.  

72 procent av svenskarna uppger att de inte vet hur de kan förbättra inomhusluftkvaliteten. Ofta kan någonting så enkelt som att vädra regelbundet hjälpa till, vilket 22 procent av svenskarna gör flera gånger om dagen under våren och 65 procent under sommaren. Under höst och vinter görs det mer sällan – under hösten är det vanligast att vädra en gång om dagen, vilket 24 procent uppger, och under vintermånaderna är det vanligaste svaret som uppges att man inte vädrar alls, vilket närmare tre av tio, 29 procent, uppger. 

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Spotlight PR

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in