En av tio svenskar vill flytta

By on 25 juni, 2024
Arkivbild

Säkerhet och trygghet är det viktigaste kriteriet när svenskarna väljer bostadsområde, visar en ny Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av Fastighetsbyrån.

Samtidigt funderar 19 procent, motsvarande 1,5 miljoner vuxna svenskar på att flytta på grund av ökat våld och gängkriminalitet, och 9 procent vill flytta av samma orsak. De som upplever ökad otrygghet mest, och vill flytta i högst utsträckning, är män 18-29 år.

I en ny sifo-undersökning genomförd av Verian har Fastighetsbyrån undersökt vilka kriterier som är viktigast för svenskar 18-84 år när de väljer bostadsområden och hur olika faktorer synen på bostadsområdet. Resultaten visar att det viktigaste kriteriet när svenskarna väljer bostadsområde är att det är säkert och tryggt.

På andra plats kommer närhet till fin natur och grönområden följt av urvalskriteriet att den typ av bostad jag vill bo i finns där.

Oro för våld och kriminalitet

Resultaten visar även att 9 procent av svenskarna är oroliga för att de själva eller någon i familjen ska utsättas för våld kopplat till gängkriminalitet i det egna bostadsområdet. Lika många, 9 procent, vill flytta från sitt nuvarande bostadsområde på grund av otrygghet kopplat till våld och gängkriminalitet.

Hela 19 %, motsvarande cirka 1,5 miljoner vuxna svenskar, har funderat på att flytta av samma orsak. Bland de som vill flytta på grund av otrygghet uppger en majoritet att en flytt av olika orsaker inte är möjlig, främst av ekonomiska skäl.

— Våra mäklare runt om i landet märker av att våld och gängkriminalitet påverkar olika bostadsområden, på olika sätt. Vissa utsatta områden minskar i attraktivitet medan andra orter, som ses som säkra och trygga, blir mer intressanta. Tyvärr är ju den här påverkan på bostadsmarknaden och flyttströmmar något som förvärrar segregationen och grundproblematiken, kommenterar Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Män mer otrygga

Det är även tydligt att män i åldern 18-29 år är de som känner sig mest otrygga. En högre andel i den gruppen vill flytta på grund av otrygghet (19 %) och upplever att de blivit mindre trygga de senaste två åren (22 %). Män är generellt mer oroliga än kvinnor för att de själva eller någon i familjen ska utsättas för våld kopplat till gängkriminalitet (12 %) och funderar i högre utsträckning på att flytta av den anledningen (25 %).

— Det här är naturligtvis ett stort samhällsproblem som kräver en kraftsamling från många olika håll. När det gäller bostadsområden behöver vi jobba långsiktigt med en aktiv stadsplanering och ett bostadsbyggande som ger bra förutsättningar för trygghet. På kort sikt krävs samverkan från många olika parter och det finns intressanta exempel där fastighetsägare tillsammans med andra aktörer bidrar till positiv utveckling i olika områden, säger Johan Engström.

— Sedan skulle vi behöva en blocköverskridande reform som tar ett helhetsgrepp om bostadspolitiken. Politikerna har lämnat walk over i de här frågorna för länge. Reformen behöver omfatta bostadsbyggande, rörlighet, finansiella regler och även hur vi motverkar ökad otrygghet och ett allt större utanförskap och hemlöshet, fortsätter Johan Engström.

….

Vad är viktigast när du väljer bostadsområde (flera svar möjliga)?

 1. Att det är säkert och tryggt, 50 %
 2. Närhet till fin natur och grönområden, 49 %
 3. Den typ av bostad jag vill bo i finns där, 38 %
 4. Bra kommunikationer, 35 %
 5. Närhet till arbete, 22 %
 6. Ingen störande trafik, 20 %
 7. Närhet till vänner/familj, 19 %
 8. Att det finns bra skola/förskola, 11 %
 9. Möjlighet att utöva fritidsintressen/aktiviteter, 11 %
 10. Bra utbud av nöjen/kultur/shopping, 7 %
 11. Att jag känner till området väl, 7 %
 12. Annat, 4 %
 13. Bra vård och omsorg, 3 %
 14. Tveksam, vet ej, 1 %

Skulle du vilja flytta från ditt nuvarande bostadsområde på grund av otrygghet kopplat till våld och gängkriminalitet?

 1. Ja, 9 % (Män 18-29 år 19 %, hyr lägenhet 14 %)
 2. Nej, 86 %
 3. Tveksam, vet ej, 5 %

Förhindrar något av följande dig från att flytta (de som svarat ja på frågan ovan, fler svar möjliga)?

 1. Nej, 41 %
 2. Ja, ekonomiska skäl, 35 %
 3. Ja, min nuvarande familjesituation, 18 %
 4. Ja, min nuvarande arbetssituation, 18 %
 5. Ja, annat, 12 %
 6. Tveksam, vet ej, 2 %

Har något av följande fått dig att fundera på att flytta till ett nytt område, ort eller land under de senaste fyra åren? Ökat våld och gängkriminalitet.

 1. Ja, 19 % (Man 25 %, Kvinna 14 %)
 2. Nej, 77 %
 3. Tveksam, vet ej 4 %

Hur orolig är du för att du eller din familj ska utsättas för våld kopplat till gängkriminalitet, exempelvis sprängningar och skjutningar, i ditt bostadsområde?

 1. Mycket orolig, 1 % (Män 2 %)
 2. Ganska orolig, 8 % (Män 10 %, kvinnor 6 %, hyr lägenhet 12 %, bor själv med barn 16 %)
 3. Inte särskilt orolig, 45 %
 4. Inte alls orolig, 44 % (64 % på landsbygd, 35 % storstad)
 5. Tveksam, vet ej, 1 %

Känner du dig mer eller mindre trygg i ditt bostadsområde idag jämfört med för två år sedan?

 1. Mer trygg, 6 %
 2. Oförändrat, 70 %
 3. Mindre trygg, 16 % (Män 18-29 år 22 %)
 4. Jag bodde inte i mitt nuvarande bostadsområde för två år sedan, 7 %

Sverige
Örebronyheter

Källa: Fastighetsbyrån
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Verian på uppdrag av Fastighetsbyrån. Den bygger på 1002 intervjuer med den svenska allmänheten 18–84 år. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan 7 juni – 13 juni 2024.

You must be logged in to post a comment Login