En av tre anser att korruption ökar i Sverige

Av på 17 juni, 2021

Mindre än en procent av svenskarna uppger att de betalat mutor det senaste året. Däremot har nästan var femte svensk nyttjat personliga kontakter för att få tillgång till tjänster inom bland annat vård och skola. Det visar Transparency Internationals nya korruptionsbarometer som granskat upplevd korruption i EU:s medlemsländer.

Rapporten Global Corruption Barometer European Union 2021 har undersökt hur drygt 40 000 personer i 27 olika länder upplever korruption i det egna landet. Sverige har jämfört med genomsnittet i EU högt förtroende för institutioner, såsom regeringen och rättsväsendet. Få, mindre än en procent, uppger att de använt mutor för påverkansförsök. Vad gäller vänskapskorruption och att nyttja personliga kontakter är det annorlunda. Nästan var femte svensk uppger att de använt personliga kontakter för att få tillgång till olika tjänster inom vård, skola och omsorg.

– Rapporten speglar det som vi sedan länge vet är den typiska svenska korruptionen. Det är uppmuntrande att svenskarna har ett högt förtroende för institutionerna, men all form av korruption skadar det förtroendet. Vänskapskorruption slår hårt mot tilliten och rubbar konkurrensen vid bland annat rekryteringar och upphandlingar, säger Hayaat Ibrahim, tf. generalsekreterare Institutet Mot Mutor (IMM).

Korruptionsnivåerna ökar globalt

Pandemin har förvärrat korruptionsriskerna världen över, vilket även speglas i rapporten. En majoritet upplever att de ser en stagnerad eller ökad nivå av korruption. I Sverige anser en av tre (31 %) att korruptionen ökar i landet. Var fjärde svensk är även oroliga för att råka ut för repressalier om de skulle rapportera om misstänkt korruption.

– Sett ur ett internationellt perspektiv har Sverige en låg grad av korruption. Men rapporten visar att vi har utmaningar som måste hanteras. Att våga rapportera om missförhållanden och att larma vid misstanke om korruption är väsentligt i ett demokratiskt samhälle. Korruptionsrisker kommer alltid att finnas, och det är av största vikt att vi upptäcker, utreder och hanterar dem på bästa sätt, fortsätter Hayaat Ibrahim.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Institutet Mot Mutor

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in