En del av Karlslundsområdets utveckling

By on 15 juni, 2022
Foto: Örebro kommun.

Karlslundsområdet ska utvecklas till ett attraktivt rekreationsområde för både örebroare och besökare, som en del i områdets utveckling, har flera förbättringar nu gjorts i Hästhagen.

– Vi utvecklar hela Karlslund som rekreationsområde och en viktig del i arbetet har varit att göra dessa förbättringar i Hästhagen. Genom det stärker vi även KFUM:s möjligheter att verka i området, något vi ser som viktigt för att tillsammans bidra till att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad.

– Med de här åtgärderna har vi tydliggjort entrén till kulturreservatet Karlslund samtidigt som vi har förbättrat de sociala ytorna i området. Vi har bland annat skapat fler ytor för exempelvis skolors friluftsdagar, där just Hästhagen brukar vara ett populärt utflyktsmål, berättar Gustav Axberg, projektledare.

Karlslundsområdets utveckling består av flera delar. Samtidigt som arbetet i Hästhagen genomförts, har det under våren även pågått ett arbete i Barnens trädgård vid Karlslunds herrgård. Här gör kommunen bland annat i ordning en ny lekmiljö, som beräknas vara färdigställd under vecka 25.

Örebro | Hästhagen
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login