”En hjärtklappning” av Leia

By on 10 november, 2021

En hjärtklappning
Så snabbt
Så tungt
Min värk
Bryter genom min kropp
Vissa dygn mer
Som nu
Hjärtklappningen talar
Ett typiskt tecken
Som vid abstinens
Jag väl känner till
Eller
Efter ett sug
I alla fall
En vetskap
Att en lösning finns
Omöjlig att nå
Ett dödligt botemedel
För mig
Det är ingen fara
Att känna så
Att veta om
Min värk berättar
Jag lyssnar
Ord i en berättelse
Som pryglar mig
Gör mig vaksam
En utmaning
Ger värken mig
Att stanna till
Låta det göra ont
Det är inte farligt
Jag förblöder inte
Via öppna sår
Via själslig uppgivenhet
Jag förs inte
Till intet
Av värken
Drar mig undan
Smyger till mitt hörn
En liten isolering
Vill inte
Se någon
Vill inte
Prata med någon
Värken äter upp allt
Energilös i vila
Bröstet dunkar
Till värkens marsch
Genom min kropps
Vakna försvarsinställningar
Bröstets dunkande
Som en känsla
Av att låta slag slå
Till död
Nu är det inte så
Slag i tid
Är vad det är
Slag för mig att känna
Är vad det är
Bara att andas
Där mannen förblödde
Fanns inget att göra
Av en plötslig sorg
Grät män omslingrade
Bara att vara
Här och nu
Från de värsta dygnen
Vaknar de mildare
Som ni förstår
Jag klarar mig
Det är steg
I förändring
Att låta det värka
Inte ge vika
Söka plats
I dödens lekrum
Av dessa steg
Den knutna handen
I ett stolt försvar
Låter jag vänta
Att läka
Ge mig ett liv
I de levandes värld

Leia, Kultur | Dikten
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login