En jämlikare vård är målet med ny pilotstudie

By on 5 december, 2022
Arkivbild

Hur ska Region Örebro län ta hand om de vuxna personer som har komplexa funktionsnedsättningar på bästa sätt? Svaret på den frågan ska förhoppningsvis ges i den pilotstudie som efter beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden nu ska påbörjas inom närsjukvården.

För den som har en funktionsnedsättning kan ett besök på vårdcentralen vara krångligt. Det kan till exempel handla om att personalen saknar kunskap om det aktuella funktionshindret, att den fysiska miljön inte är lättillgänglig eller att mötestiden är otillräcklig. Detta krångel vill nu hälso- och sjukvårdsnämnden ha bort.

– Vi vill kunna erbjuda alla våra invånare samma möjlighet till god vård och för att klara det kommer vi att behöva göra riktade insatser mot vissa grupper. En sådan grupp är vuxna med funktionsnedsättningar, säger Behcet Barsom (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

En utredning om ett så kallat samordnat medicinskt omhändertagande för vuxna personer med komplexa funktionsnedsättningar har genomförts och efter beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden är det nu dags att starta en pilotstudie för att därigenom föra arbetet framåt.

– Ska vi få effekt av ett samordnat medicinskt omhändertagande i praktiken tror jag att vi kommer att behöva göra förstärkningar i form av personal, utrustning och kompetensutveckling. Men hur förstärkningarna ska se ut är något som pilotstudien får visa liksom hur vi ska samarbeta så väl inom organisationen som med våra samverkansparter, säger Behcet Barsom.

Pilotstudien ska starta vid en av länets vårdcentraler under år 2023 och den ska pågå i två år. Detaljerade arbetssätt håller på att arbetas fram men en grund att utgå från är att målgruppen erbjuds en fast läkarkontakt, längre läkartider, årliga hälsokontroller, hjälp med samordning av vårdkontakter och stöd till såväl dem själva som deras närstående.

Örebro
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login