En mer lyhörd vård för flyktingar kan tas fram genom metod som visar hur beslut fattas

Av på 8 februari, 2021
Foto: Svenska Röda Korsets mediabank.

Att tillgodose vård till flyktingar är en utmaning och har stor betydelse för flyktingars mentala hälsa i det nya hemlandet. Delfimetoden, som bygger på konsensus mellan deltagarna, kan vara en användbar metod för att öka förståelsen för politiska prioriteringar och i sin tur leda till en mer lyhörd hälsovård visar en ny studie.

Över 70,8 miljoner människor världen över är på flykt på grund av konflikter och krig och 25 miljoner av dessa är flyktingar enligt UNHCR (2019). Att tillgodose flyktingar en vård av hög kvalitet är en utmaning för alla institutioner inom sjuk- och hälsovård.

Delfimetoden är en strukturerad kommunikationsteknik som används för att påvisa hur beslutsfattande processer går till genom att en panel av experter var för sig får ett antal frågor för bedömning som sammanställs till svar som sänds tillbaka till panelen. Experterna har möjlighet att ändra sina bedömningar efter vad som framkommit av de övrigas synpunkter. Syftet med metoden är att komma fram till en gemensam ståndpunkt. Då processen är utformad för att resultera i enighet är det genom metoden möjligt att uppskatta eller förutsäga en experts beteende eller praxis i en fråga.

– Denna studie har genomförts för att undersöka om Delfimetoden kan användas som ett stödunderlag för de beslutsprocesser som sker för att fatta beslut om vårdlösningar för flyktingar och sökningar i tillgängliga elektroniska databaser över Delphistudier med fokus på hälsoinsatser för vuxna flyktingar har studerats, förklarar Ann Hägg Martinell, högskolelektor, Med Dr. Leg ssk. vid Röda Korsets Högskola och en av huvudförfattarna till studien.

Områden som lyftes i de undersökta Delfirapporterna är:

  • vad som är viktigt för att tillhandahålla kvalitativ vård och göra hälsoprioriteringar¨
  • hinder mot att öka det sociala deltagandet
  • forskningsprioriteringar

I rapporterna framgår det också att experterna framhåller att byråkratiska processer, tvärkulturell kommunikation och individens förmåga att ta makt över sin situation bör tas i beaktning när policybeslut ska fattas, både vad gäller praktik och forskning.

– Genom att betona expertens tysta kunskap kan Delfimetoden bidra till en djupare förståelse för politiska prioriteringar och i sin tur leda till en mer lyhörd hälsovård, säger Ann Hägg Martinell.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Röda Korset
Läs studien i sin helhet: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-29

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in