En ny studie visar att depression ökar risken för demens mer än 20 år efter debut

By on 9 januari, 2020

Umeå Universitets och Livsmedicins excellente forskare och överläkare Peter Nordström har slagit till igen med en ny studie om intressant och högkvalitativ forskning som visar att depression ökar risken för demens mer än 20 år efter debut.

– Sedan tidigare har studier visat att depression är associerat med en ökad risk för demens. Depression ses då ofta hos den äldre patienten just innan diagnosen demens ställs. Därtill kan det finnas många olika förklaringar. Det är däremot inte fastlagt om det finns en ökad risk för demens även många år efter att en person drabbats av depression, och det är inte heller känt om sambandet kan påverkas av ärftliga faktorer, dvs att samma ärftliga faktorer både ökar risken för depression och demens, säger professor Peter Nordström.

I en nationell registerstudie som inkluderade alla svenskar som var minst 50 år undersöktes dessa samband i en populationsbaserad kohort, en kohort som bestod av syskonpar där bara det ena syskonet i varje par hade haft en depression. 

Under uppföljningstiden diagnostiserades 5.5% av de som haft depression och 2.6% av de som inte haft depression med demens i den populationsbaserade kohorten (p<0.001). Risken för demens var 10-20 ggr högre året efter en depression, men kvarstod mer än 20 år efter en depression. 

Risken för demens var större hos dom som hade en allvarlig depression jämfört med en mild depression, och risken var högre för att drabbas av vaskulär demens jämfört med Alzheimers demens efter en depression. Samma samband sågs in kohorten som bestod av syskonpar.

– Sammanfattningsvis är risken för att diagnostiseras med demens hög framför allt första året efter en depression, men kvarstår under mer än 20 år, och risken är högre för dom som diagnostiseras med en allvarlig depression, avslutar professor Peter Nordström. 

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Livsmedicin

You must be logged in to post a comment Login