En oroväckande stor andel av astma- och KOL-patienter röker

Av på 31 maj, 2018

Idag är det den internationella dagen mot tobak, World No Tobacco Day. Ny statistik visar att andelen KOL-patienter som röker är 36 procent. Motsvarande siffra för astmatiker är 15 procent. Det visar data baserade på nästan 160 000 enskilda patienter i kvalitetsregistret Luftvägsregistret. 

Det vetenskapliga stödet för att det medför stora hälsofördelar att sluta röka är stort. Rökstopp är också en central del i behandlingen av flertalet sjukdomar, däribland astma och KOL. Genom att sluta röka kan man vända förloppet av att ytterligare försämra hälsan och istället förbättra sin livskvalitet. Studier har dock visat att många personer med astma eller KOL inte slutar röka. De erbjuds inte heller alltid stöd från sjukvården.

Luftvägsregistrets årsrapport för 2017 visar att andelen patienter som fortfarande röker måste minska ytterligare. 36 procent av KOL-patienter röker fortfarande, motsvarande siffra för astmapatienter är 15 procent. Det kan jämföras med andelen dagligrökare bland den övriga befolkningen som är cirka 9 procent och andelen personer som röker någon gång ibland som är 20 procent, enligt Folkhälsomyndigheten.

Stöd och hjälp för att sluta röka är central i vården av både astma- och KOL-patienter och en av de enskilt viktigaste åtgärderna för att få kontroll på sin sjukdom. Trots det har 30 procent av specialutbildade astma/KOL-sjuksköterskor inte tillgång till utbildad personal för rökavvänjning vid sin enhet enligt en enkätundersökning under ASTA-dagarna 2018.

En av de enskilt viktigaste uppgifterna för sjukvården är att stärka, stötta och hjälpa dessa patienter att sluta röka. Det är av största vikt att även dessa grupper har tillgång till det övriga samhället och där spelar även andras rökning en stor roll. Dessutom visar undersökningar att rökfria offentliga miljöer ökar möjligheten för rökare, med eller utan astma och KOL, att klara av att sluta röka, säger Maritha Sedvallson, ordförande för Astma- och Allergiförbundet.

– Det viktigaste vi kan göra är att långsiktigt bidra till att minska invånarnas rökvanor och rökrelaterade sjukdomar. Det skulle minska både lidande för den enskilde patienten och minska omfattande kostnader för sjukvården. Därför måste vi vidareutveckla det pågående tobaksförebyggande arbetet och ge gratis tillgång till tobaksavvänjning och till de effektiva läkemedel som finns, säger Inger Ros, förbundsordförande för Riksförbundet HjärtLung.

Tobaksrökning orsakar omkring 12 000 dödsfall per år i Sverige och varje år insjuknar 100 000 personer i Sverige i rökrelaterade sjukdomar.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in