En stor del av det som lämnas till återvinning hamnar fel

Av på 4 september, 2020

Ungefär en fjärdedel av det material som lämnas in på Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI:s) återvinningsstationer är förpackningar av fel materialslag eller annat avfall. Det visar FTI:s plockanalyser för 2019 för plast-, pappers- och metallförpackningar.

I behållaren för metallförpackningar är hela 35 procent andra saker än metallförpackningar, visar nyligen genomförda plockanalyser av FTI. Även för förpackningar av plast och papper lämnas andra saker än just förpackningar av nämnda materialslag. För plastförpackningar är 27,9 procent annat och för papperförpackningar är siffran 19 procent. Det rör sig både om produkter som inte ska lämnas på återvinningsstationen alls, och förpackningar som hamnar i fel återvinningskärl.

– Vi på FTI upplever ett ökat intresse för återvinning hos svenska folket vilket är mycket glädjande. Men tyvärr är det många som inte verkar känna till att det enbart är hushållens förpackningar och tidningar som ska lämnas på återvinningstationerna. Vi jobbar löpande för att sprida information om hur du som privatperson ska återvinna så att rätt förpackning hamnar i rätt kärl, säger Veronica Foberg Gustafsson, Kommunikationschef på FTI.

Återvinningen av materialet kan försämras när fel saker hamnar i behållarna, bland annat eftersom förpackningar ofta tillverkas av andra materialsorter än andra typer av produkter. Återvinningsprocessen är anpassad för det material som finns i förpackningar och när annat material blandas med förpackningsmaterial försämras kvaliteten, vilket bidrar till sämre återvinning och en negativ påverkan på miljön. Det kan också orsaka betydligt större problem. När plastprodukter med batterier hamnar i plaståtervinningen, vilket sker med jämna mellanrum, kan detta leda till bränder i hämtningsbilarna eller i maskinerna på sorteringsanläggningarna.

– Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt. På vår webbplats ftiab.se har vi till exempel en sorteringsguide där du enkelt kan söka fram hur en förpackning ska sorteras, eller om du är osäker på om något är en förpackning eller inte. Under sommaren lanserades även en ny märkning som ska underlätta för konsumenter genom att samma symbol ska finnas både på både förpackningar och återvinningskärl, säger Veronica Foberg Gustafsson, FTI.

Tre exempel på saker som inte ska lämnas på återvinningsstationen

  • Plastleksaker (ska lämnas på kommunens bemannade återvinningscentral)
  • Elektronik, till exempel eltandborste, stavmixer eller elcykelbatteri (ska lämnas på kommunens bemannade återvinningscentral)
  • Andra saker som inte är förpackningar, till exempel stekpanna eller grillgaller (ska lämnas på kommunens bemannade återvinningscentral)

Tre exempel på förpackningar som ofta hamnar i fel återvinningskärl

  • Chipspåse (Är du osäker på om den är av plast- eller metall, testa att knyckla ihop den. Vecklar den ut sig igen ska den sorteras som plastförpackning, behållar den sin form ska den sorteras som metallförpackning.)
  • Smörpaket av typen Bregott (Locket ska sorteras som plast. Byttan är största delen gjord av papper och ska därför sorteras som pappersförpackning.)
  • Omslagspapper (Ska sorteras som pappersförpackning, ej som tidning)

Information om plockanalyserna

  Andel förpackningar Andel övrigt material av aktuellt materialslag Andel avfall
Plastförpackningar 72,1% 11,6% 16,3%
Pappersförpackningar 81,0% 13,4% 5,6%
Metallförpackningar 65,0% 20,7% 14,3%

Siffrorna ovan är baserade på plockanalyser för material insamlat under 2019. FTI genomför plockanalyser för tre materialslag med publicering årligen: Plastförpackningar, pappersförpackningar och metallförpackningar. Analyserna baserar på FTI:s största insamlingsströmmar; återvinningsstationer och fastighetsnära insamling. Plockanalyserna

görs på nationell nivå. Det gör att resultaten som vi presenterar är på aggregerad nivå och kan skilja sig mot enskilda anlayser gjorda i till exempel kommuner. Syftet är att få en blid av vad insamlat förpackningsmaterial innehåller för att kunna förbättra materialkvaliteten.

Materialbolagen för glasförpackningar och tidningar, Svensk Glasåtervinning och Pressretur, utför i dagsläget endast interna analyser av materialets kvalitet.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: FTI

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in