En urholkad a-kassa slår mot hushållens ekonomi

By on 16 maj, 2022

A-kassan har urholkats år för år och ersätter en allt mindre del av lönen vid arbetslöshet. Bara drygt 15 procent får 80 procent i ersättning, visar en ny rapport från TCO. För den som blir arbetslös kan det leda till drastiska förändringar i familjens ekonomi.

– A-kassan har för många blivit en b-kassa. När allt färre får en rimlig ersättning är a-kassan inte längre den omställningsförsäkring den är tänkt att vara. Den som förlorar jobbet måste få tid på sig att hitta ett nytt jobb, utan att behöva göra omvälvande förändringar i sin eller familjens ekonomi, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

A-kassan är en omställningsförsäkring som syftar till att den som blir arbetslös ska söka nytt jobb och samtidigt klara sin ekonomi. För de allra flesta är det en begränsad period.

Arbetslöshetsförsäkringen var tänkt att ge 80 procent av den tidigare lönen. Men a-kassan har urholkats och med det ordinarie regelverket får bara drygt 15 procent av de heltidsarbetande 80 procent av den tidigare lönen. Bland tjänstemän är det knappt 8 procent. Det visar TCO:s rapport. Trenden är dessutom minskande de senaste tre åren. Ersättningen har urholkats jämfört med lönenivån även med det temporärt höjda taket i a-kassan som infördes under pandemin.

Med ordinarie regler ger a-kassan som mest 14 000 kronor per månad efter skatt. Det innebär att ersättningen motsvarar 60 procent av medianlönen i Sverige. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Att a-kassan har urholkats kan få stora ekonomiska konsekvenser för många hushåll. För 79 procent av de förvärvsarbetande skulle det göra stor eller mycket stor skillnad för ekonomin om deras inkomst skulle sänkas till 14 000 kronor i månaden. Det visar en ny undersökning som Novus utfört för TCO.

Om inkomsten sänktes till 14 000 skulle varannan behöva dra ned på kostnader för mat, 13 procent skulle behöva byta bostad. Bland dem som har barn hemma så skulle nästan 3 av 10 behöva dra ned på barnens utgifter, till exempel fritidsaktiviteter.

– I en tid med stora behov av omställning på arbetsmarknaden är det väldigt illa att en period av arbetslöshet kan leda till sådana konsekvenser för enskilda och deras familjer. Den som söker efter ett nytt jobb måste kunna ägna all kraft åt att hitta rätt arbete. Det är bra för den enskilde och för samhället.

TCO har i en tidigare rapport visat att den svenska a-kassan blivit allt sämre i ett internationellt perspektiv de senaste 20 åren.

– Nu måste taket i a-kassan höjas. Men det räcker inte med att den tillfälliga höjningen permanentas. I takt med att löner och priser stiger måste den också räknas upp, annars fortsätter a-kassan att urholkas.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: TCO

You must be logged in to post a comment Login