En vård nära befolkningen ställer krav på fler specialister i allmänmedicin

By on 3 juli, 2018
Arkivbild

Hälso- och sjukvården står inför ett paradigmskifte där en utbyggnad av hälso- och sjukvården nära befolkningen med allmänmedicinen som bas är nödvändig för att kunna möta de behov som följer av den demografiska utvecklingen och det ökade utbudet av medicinska åtgärder.

I ett nytt idéprogram för förbättrad hälsa och sjukvård lyfter Svenska Läkaresällskapet sex områden som är avgörande för hälso- och sjukvårdens utveckling. En vård nära befolkningen med allmänmedicinen som bas utgör ett av dessa. Stefan Lindgren, som precis avslutat ett tvåårigt ordförandeskap för Svenska Läkaresällskapet, ser nödvändigheten av ett mindre sjukhustungt system.

En vård nära befolkningen med allmänmedicinen som bas är en stor och nödvändig förändring för att möta framtidens behov av kontinuitet och samordning, säger Stefan Lindgren. Genom att tillgodose den friska befolkningens tillfälliga behov av hälso- och sjukvård på ett effektivt sätt i den nära vården kan nödvändiga resurser fördelas till patienter med långvariga och komplexa sjukdomstillstånd med större behov av fysiska möten, kontinuitet och samordning.

Men för att de allmänmedicinska specialisterna ska kunna ta ett huvudansvar i den nära vården behöver allmänmedicinen förstärkas.

Bristen på specialister i allmänmedicin är en utmaning som kommer att kräva en rad åtgärder för att göra allmänmedicinen till ett attraktivare karriärval. Vi måste arbeta för en god arbetsmiljö och förbättrade utvecklingsmöjligheter där kompetensutveckling och möjlighet att bedriva forskning är helt centrala, säger Stefan Lindgren.

Svensk primärvård har varit särskilt framgångsrik att utnyttja olika professioners kompetens och det är något som Svenska Läkaresällskapet anser att man bör bygga vidare på. Men även organspecialiteter och andra yrkesgrupper kan vara en resurs i den nära vården.

Genom ökad samverkan mellan den nära vården och sjukhusvården slipper patienterna skickas runt i systemet. Det förutsätter utveckling av de digitala systemen och nya principer för ersättning, avslutar Stefan Lindgren.

Det är hög tid att Sveriges läkare tar plats i debatten och att vårdens makthavare börjar lyssna mer på läkarprofessionen och mindre på dyra konsulter. 


Svenska Läkaresällskapet anser:

  •  Att en utbyggd hälso- och sjukvård nära befolkningen är nödvändig för att möta framtidens utmaningar.
  • Att vård ska ges efter behov, där de med störst behov ges företräde.
  • Att digitala lösningar ska integreras i verksamheter för att öka tillgängligheten och effektivisera vården utifrån patienternas behov – så att resurser kan fördelas till dem med större behov av kontinuitet och samordning.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login