Endast 13 % av svenska arbetsgivare erbjuder anonym jobbansökan

By on 14 december, 2021
Åsa Edman Källströmer, VD på TNG.
Foto: TNG

En majoritet av svenska arbetsgivare vill förbättra mångfalden på sin arbetsplats och tror att fördomsfri rekrytering är en väg framåt. Det visar research från rekryterings- och bemanningsföretaget TNG. Trots det uppger endast 9 % att de har en helt fördomsfri rekryteringsprocess.

Framför allt är det få som erbjuder jobbsökare möjligheten att ansöka anonymt med dolt namn.

Fördomsfri rekrytering är en rekryteringsmetod som blivit alltmer populär de senaste åren. Syftet är att skapa ett objektivt beslutsunderlag baserat på fakta och inte magkänsla under en rekrytering. Allt för att inte välja bort kompetenta jobbsökare baserat på kön, ålder, bakgrund eller namn.

För att få en aktuell bild av hur svenska företag och organisationer förhåller sig till fördomsfri rekrytering och mångfaldsfrågor genomförde TNG nyligen en undersökning med 1 000 chefer, VD:ar och HR-specialister.

Få jobbar fullt ut med fördomsfri rekrytering

Av rapporten framgår att få arbetsgivare erbjuder jobbsökare möjligheten att ansöka utan att riskera att väljas bort på grund av fördomar. Endast 9 % av de chefer och HR-specialister som deltog i enkäten uppgav att deras organisation har en helt fördomsfri rekryteringsprocess.

Visserligen svarar 85 % att man hos dem kan söka jobb utan foto, 57 % frågar inte efter ålder och 49 % kräver inget personligt brev. Däremot har endast 13 % en rekryteringsprocess där det är möjligt att ansöka anonymt, med dolt namn.

Något som enligt Åsa Edman Källströmer, VD på TNG, sannolikt beror på att inarbetade arbetssätt ofta tar tid att ändra:

– Det är tydligt att det bland svenska arbetsgivare idag finns en stark vilja och ambition att rekrytera fördomsfritt. Vilket såklart är väldigt positivt. Däremot vet vi att det i praktiken kan ta tid att genomdriva den här typen av förändringar. Särskilt då HR ofta kan behöva godkännande från flera håll för att implementera nya fördomsfria moment, så som anonymiserade jobbansökningar.

Åsa fortsätter:

– Diskriminering i samband med rekrytering är något som tyvärr inte minskar. Enligt forskning från bland annat Lunds universitet är det fortfarande svårt för personer med utländska namn att bli bedömda efter sin kompetens. Därför valde vi på TNG redan 2017 att anonymisera namnet på jobbsökare i första urvalsfasen, samt stoppa möjligheten att bifoga bild till en ansökan. En utveckling vi ser att många jobbsökare idag uppskattar. I research som vi själva gjort framkommer att 89 % av jobbsökare gärna söker jobb fördomsfritt. Och närmare hälften, 42 %, uppskattar att deras namn inledningsvis är dolt för den som tar emot jobbansökan.

Sverige
Örebronyheter

Källa TNG

You must be logged in to post a comment Login