Endast en av tio banker nöjda med sin fintechstrategi

By on 24 juni, 2017
Arkivbild

Åtta av tio (77 %) banker tror idag att samarbeten med fintechbolag genererar nya affärsmöjligheter. Samtidigt är det endast 44 procent av bankerna som har ett starkt förtroende till sin egen fintechstrategi och endast tio procent som tycker att deras strategi har gett önskat resultat. Detta visar World Retail Banking Report från Capgemini, där man intervjuar 126 banker och fintechbolag på femton marknader.

”Bankerna är väl införstådda med att de behöver bli en del av ett större ekosystem för att vara relevanta även i framtiden. Och det finns verkligen vilja att förändras och samarbeta med fintechbolagen, men för att det ska lyckas behöver bankerna se över sina strategier och processer så att de ger sig själv förutsättningar att lyckas med förändringen, säger Johan Bergström, Head of Financial Services på Capgemini Consulting

Rapporten visar på att bankernas vilja till samarbete är starkare än fintechbolagens. Hela nio av tio (91 %) banker uppger att de ser fintechbolagen som en potentiell samarbetspartner, samtidigt som att endast 75 procent av fintechbolagen ser på bankerna på samma sätt.

”Anledningen till varför bankerna inte lyckats med sina satsningar är tudelad. För det första har man helt olika sätt att arbeta på, vilket gör att själva samarbete inte sällan blir komplicerat. För det andra uppstår det ofta komplikationer när de nya tjänsterna ska integreras i bankernas system, som många gånger inte är anpassat för tjänster utvecklade i en annan miljö”, säger Bergström.

Partnerskap eller samarbete med fintechbolag är enligt undersökningen bankernas starkaste redskap för innovation, hela sex av tio (60 %) uppger att är så de skapar innovation. Därefter följer investeringar i fintechbolag vilket fyra av tio (38 %) anser ger effekt, medans endast 19 procent menar att uppköp av fintechbolag är den bästa vägen för innovation.

Âven när det kommer till själva samarbetet så ser bankerna och fintechbolagen olika på hur det ska gå till. Nästan hälften av bankerna (47,8 %) vill arbeta med delade intäktsmodeller för sina produkter och tjänster samtidigt som knappt en tredjedel (27,2 %) av fintechbolagen är villiga att göra detsamma.

”Bankerna behöver lära sig mer om vilka miljöer som krävs och vilka arbetssätt som behövs för att samarbeten med fintechbolag ska fungera på ett tillfredställande sätt. Vi ser en ökad behov av hjälp inom det här området och arbetar idag med ett flertal företag för att underlätta samarbeta med nya bolag med andra arbetssätt och en annorlunda utvecklingsmiljö än vad svenska storföretag är vana vid”, säger Bergström.

Bankernas olika tillvägagångssätt för att skapa innovation:

 • Partnerskap med fintechbolag (60 %)
 • Utveckling av kompetenser internt (59 %)
 • Investeringar i fintechbolag (38 %)
 • Partnerskap med utbildningar (34 %)
 • Etablering av innovationslabb (30 %)
 • Uppköp av fintechbolag (19 %)

Bankernas syn på fintechbolag:

 • Fintechbolagen är en potentiell samarbetspartner 76,7 %
 • Fintechbolagen höjer nivån i branschen 62,7 %
 • Fintechbolagen kan vara bra potentiella förvärv 53,7 %
 • Fintechbolagen är ett hot 43,1 %
 • Fintechbolagen kommer inte överleva på egen hand 22,4 %

Om World Retail Banking Report
World Retail Banking Report 2017 undersöker finansbranschens nya affärsmodeller och tittar närmare på områden där beslutsfattare skapar nya tjänster och innovation. Rapporten baseras på intervjuer med 126 beslutsfattare på banker och fintechbolag på 15 marknader.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login